Granska ert anbud

Innan ni skickar in ert anbud är det viktigt att kontrollera att ni gjort allt korrekt. Ett anbud kan inte kompletteras efter att anbudstiden gått ut. Visar det sig efter anbudstiden att ert anbud är bristfälligt medför det att ni förlorar affären, även om ni lämnat lägst pris. Om ni skrivit ert anbud själva är det därför viktigt att låta någon annan granska det.

Under vår granskning kontrollerar vi att:
• anbudet uppfyller alla skall-krav
• ni har besvarat alla frågor som krävs
• alla prislistor, specifikationer och övriga bilagor är kompletta
• beskrivningar som ska utvärderas är väl formulerade så att ni har möjlighet att få högsta möjliga poäng