Erfarenhet

Grundare av företaget Upphandlingsjuristen AB är Mikael Rendahl.
Mikael har en juristutbildning och har specialiserat sig på offentlig upphandling. Under 5 år arbetade Mikael som bolagsjurist med ansvar för alla upphandlingsfrågor på ett medelstort företag i mediabranschen.  År 2012 startade Mikael Upphandlingsjuristen AB och har sedan dess arbetat som upphandlingsjurist i företaget.

Samtliga medarbetare och partners har akademisk utbildning och minst 6 års praktisk erfarenhet av att arbeta som upphandlare, anbudskonsult eller upphandlingsjurist inom antingen offentlig eller privat sektor.