Månadsarkiv: september 2015

Upphandling görs om då inget anbud uppfyllde skall-kraven

En upphandling av brandventilation måste efter en dom i kammarrätten göras om. Upphandlingen genomfördes med förenklat förfarande och två anbud lämnades. Ett anbud kvalificerades och antogs. Det andra anbudet förkastades på grund av att ett skall-krav på att styrka yrkeserfarenhet inte var uppfyllt. Företaget som fått sitt anbud förkastat överprövade upphandlingen. Företaget menade att de hade bifogat underlag som styrkte att företaget hade yrkeserfarenhet. Vidare menade företaget att det vinnande företaget hade fått komplettera sitt anbud på ett otillåtet sätt. Kammarrätten konstaterar att inget av anbuden uppfyllde alla skall-krav i förfrågningsunderlaget och att båda därför borde ha förkastats. Det anbud som antagits hade på ett otillåtet sätt tillåtits att komplettera sitt anbud och hade annars, i likhet med det andra anbudet, inte uppfyllt ett skall-krav om att styrka olika befattningshavares yrkeserfarenhet.

Ingen skyldighet för myndigheter att tillåta rättelse

Ett företag som i en offentlig upphandling genom misstag angav fel datum för ett referensobjekt tappade poäng i utvärderingen. Företaget ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet då företaget menade att felet var uppenbart och skulle rättas vid en ny utvärdering.
Kammarrätten uttalar i domen att en upphandlande myndighet får tillåta att en anbudsgivare rättar uppenbara fel i anbudet, men bestämmelsen är fakultativ och myndigheten har ingen skyldighet att tillåta en ändring. Därmed avslår kammarrätten företagets överklagande.