Avtalsrätt

Juridiska tjänster inom avtalsrätt

Vad är avtalsrätt?

Vi har lösningarna för fler och bättre affärer. Våra avtalsjurister ger juridisk rådgivning och biträder vid avtalstvister samt hjälper er att upprätta bra avtal som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden.

Gör som många andra och välj Upphandlingsjuristen när du vill ha ett personligt och engagerat bemötande av en jurist som är specialist på att granska och upprätta avtal samt biträda vid förhandlingar och avtalsrättsliga tvister.

Att skriva avtal är ofta relativt komplicerat eftersom man måste vara medveten om vilka faktorer som kan påverka tolkningen av avtalet och möjligheten att faktiskt göra det gällande om en av parterna inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Våra jurister hjälper såväl företag som privatpersoner, oavsett var de befinner sig, att trygga sin framtid genom att minimera risken för framtida tvister. Vi kan inte se in i framtiden men vi kan förbereda er på den. Ett väl genomtänkt avtal som reglerar olika tänkbara situationer på ett uttömmande sätt är en grundförutsättning för att minska risken för stora ekonomiska konsekvenser i framtiden.
Att ett avtal är förutsägbart är också viktigt för att det ska bli ett långvarigt avtal och en lyckad affär.

Våra jurister har lång erfarenhet av avtalsrättsliga frågor och kan därmed se till att ert avtal håller hög kvalitet med ert bästa i fokus.
Har ni fått ett avtal som ni ska skriva under är det viktigt att först låta en jurist granska det.
Om ni själva ska upprätta ett avtalsförslag är det viktigt att låta en jurist upprätta avtalet, alternativt om ni vill skriva avtalet själva låta en jurist granska det.
Om ni redan har ett avtal där en avtalsrättslig fråga har uppkommit hjälper våra jurister er att tolka avtalet och göra en rättslig bedömning av den uppkomna situationen. Utifrån denna bedömning kan våra jurister biträda er vid förhandling och vid en domstolsprocess för att kunna lösa avtalstvisten på bästa sätt.
Med vår erfarenhet och väl inarbetade rutin gör vi alltid ett kostnadseffektivt arbete.

Kontakta oss redan idag om du behöver hjälp av en avtalsjurist.

Nedan finns exempel på vanliga typer av avtal som våra jurister kan granska eller upprätta, samt biträda er vid avtalstvister.

Avtal för företag

• Aktieägaravtal
• Aktieöverlåtelseavtal
• Allmänna villkor
• Anställningsavtal
• Distributionsavtal
• Handelsbolagsavtal
• Hyresavtal
• Inkråmsöverlåtelse
• Konsultavtal
• Köpeavtal
• Letter of intent
• Optionsavtal
• Sekretessavtal

Avtal för privatpersoner

• Testamente
• Gåvobrev
• Skuldebrev
• Samboavtal
• Äktenskapsförord