Bakgrundskontroll på privatpersoner – Svenska domar

159 kr exkl moms

Pris för varje person du vill göra bakgrundskontroll på. Återkommande kunder kan få rabatt. Kontakta oss för offert.

Betalning

Betalning sker mot faktura 20 dagar som skickas till din e-postadress.

Beställ

Beställ genom att skicka oss ett e-postmeddelande till info@upphandlingsjuristen.com innehållande era fakturauppgifter (företagsnamn, org.nr och postadress) samt vilket/vilka personnummer ni vill kontrollera. Därefter återkommer vi inom 2 timmar med länk till resultatet och eventuella domar.

Mer information om bakgrundskontrollen

Beställ professionella och snabba bakgrundskontroller för många olika ändamål. Bakgrundskontrollen omfattar sökning i alla domar som meddelats av samtliga domstolar i Sverige de senaste 10 åren. Hos oss kan privatpersoner och företag eller andra organisationer göra bakgrundskontroller på ett snabbt och enkelt sätt. Slipp krångel och onödig administration genom att köpa bakgrundskontroller genom oss.  

Hur utförs bakgrundskontrollen?

En bakgrundskontroll via oss är en juridisk kontroll av privatpersoner i samtliga Sveriges domstolar. Vår bakgrundskontroll innebär att vi undersöker om personen förekommer i en eller flera domar. Våra kontroller omfattar såväl brottmål som tvistemål. Gällande tvistemål omfattar inte sökningen vissa typer av ärenden såsom arv, bodelning och skilsmässa. Att göra en bakgrundskontroll kallas också för att kontrollera belastningsregistret hos polisen. Vi gör inte bakgrundskontrollen genom polisens belastningsregister men kontrollen motsvarar den information som du får ut vid ett utdrag från polisen. Vår bakgrundskontroll är dock mer omfattande då den även innefattar sökning på tvistemål och brottmål där den berörda personen inte har dömts. En bakgrundskontroll genom oss går dessutom mycket snabbt att beställa och du får svar inom 2 timmar. Om du istället begär ut informationen från polisens belastningsregister krävs mer administration och det kan ta flera veckor innan du får svar. Därtill måste du få den berörda personen att aktivt vara delaktig för att du ska kunna få ut ett registerutdrag. Hos oss behöver inte den berörda personen vara informerad eller få kännedom om att du har gjort en bakgrundskontroll. När vi gör bakgrundskontrollen söker vi på personnumret som angivits i beställningen för att se om personnumret finns med i databasen med alla domar i Sverige. Om personen förekommer i databasen får ni en kopia på domen så att ni baserat på domens utfall och karaktär kan fatta lämpligt beslut utifrån aktuell situation och ändamålet med bakgrundskontrollen.

Vilka domstolar omfattar bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen omfattar domar från::

 • Tingsrätter
 • Hovrätter
 • Förvaltningsrätter
 • Kammarrätter
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Högsta domstolen
 • Specialdomstolar (t.ex. Migrationsdomstolar

Beställning av bakgrundskontroll

Hos oss kan du göra en enskild bakgrundskontroll på en person eller göra flera samtidiga bakgrundskontroller. Du kan också genom att kontakta oss bli avtalskund och få rabatter och tillgång till anpassade lösningar såsom beställning via integration/API. För att beställa en bakgrundskontroll på en eller flera personer skickar du oss ett e-postmeddelande till info@upphandlingsjuristen.com. Ange det/de personnummer som bakgrundskontrollen ska omfatta samt ange era faktureringsuppgifter (företagsnamn, org.nr, postadress och eventuell särskild e-postadress för fakturan). Vi skickar faktura via e-post. Efter slutförd beställning får du ett e-postmeddelande inom 2 timmar med länk till resultatet. Om personen förekommer i någon dom så får du även tillgång till domen i PDF-format.

Vad kan bakgrundskontrollen användas till?

Våra bakgrundskontroller används för många olika syften och situationer. En bakgrundskontroll används vanligtvis som en del i ett beslutsunderlag. Vanliga tillfällen att beställa bakgrundskontroll är i samband med rekrytering av ny personal, kontroll av redan anställd personal, beslut om uthyrning till ny hyresgäst eller ingående av avtal där det är av betydelse att personen är lämplig att göra affärer med. 
 

Bakgrundskontroll vid rekrytering
Att lyckas med att rekrytera personal är helt avgörande för att verksamheten ska fungera och utvecklas. En felrekrytering kan bli både kostsam och tidskrävande samt få andra negativa konsekvenser för den som ska anställa.

Bakgrundskontroll befintlig personal
För många verksamheter är det lämpligt att regelbundet kontrollera personalen så att inga väsentliga händelser har inträffat under anställningen som medför att det finns anledning att vidta vissa åtgärder. Det kan exempelvis handla om att idrottsföreningar vill kontrollera sina idrottsledare så att ledarna är lämpliga att jobba med barn och ungdomar.

Bakgrundskontroll vid uthyrning
Om du ska hyra ut hela eller delar av din privata bostad är det viktigt att först göra en bakgrundskontroll på den du tänker hyra ut till. Även många fastighetsbolag gör bakgrundskontroller på sina tilltänkta hyresgäster. Det förekommer även att bostadsrättsföreningar gör bakgrundskontroller vid beslut om medlemskap.

Bakgrundskontroll inför ett avtal
Om du ska ingå ett avtal där det är av betydelse att personen du ska ingå avtal med alternativt personerna bakom företaget du ska ingå avtal med, inte har en viss bakgrund, är det lämpligt att göra bakgrundskontroll. På så sätt får du mer insikt i vem du kommer att göra affärer med, vilket kan utgöra en del i ditt ställningstagande. 

Utgivningsbevis

Databasen och därtill hörande webbplats har utgivningsbevis (nr 556908-3651). Ansvarig utgivare är Mikael Rendahl.

Vanliga frågor om bakgrundskontroll

Får berörd person reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Kan vem som helst beställa en bakgrundskontroll?

Vad händer när jag har beställt?

När är det krav på att ha utskrift från belastningsregistret hos polisen?


Får
berörd person reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej, personen får inte på något sätt information om att en bakgrundskontroll har gjorts.

Kan vem som helst beställa en bakgrundskontroll?
Ja, absolut.

Vad händer när jag har beställt?
Du får ett e-postmeddelande inom 2 timmar som innehåller länk till databasen där du kan se resultatet av bakgrundskontrollen samt ladda ner eventuella domar. 

När är det krav på att ha utskrift från belastningsregistret hos polisen?
Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

 • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
 • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
 • övrigt arbete med barn,
 • arbete på HVB-hem,
 • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om ert ärende gäller anställning i andra fall än ovan är en bakgrundskontroll genom oss ett utmärkt alternativ.