Begära ut anbud, e-post och tjänsteanteckningar

Alla myndigheter och deras bolag omfattas av offentlighetsprincipen, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av handlingar som förvaras där. Detta innebär att anbudsgivare kan begära ut exempelvis konkurrenters anbud, tjänsteanteckningar och e-postmeddelanden. På så sätt kan anbudsgivaren kontrollera attt myndigheten har följt lagen om offentlig upphandling.
Våra upphandlingsjurister hjälper er att begära ut lämpliga handlingar. Vi kan göra det i vårt namn utan att upplysa myndigheten om vem vår kund är. Ibland anser myndigheten att vissa uppgifter omfattas av sekretess eller att vissa handlingar inte utgör allmänna handlingar och däröfr inte skall lämnas ut. Ser vi att myndighetens beslut är felaktigt eller tveksamt kan vi hjälpa er att överklaga beslutet till kammarrätten.