Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2009

 • AD 2009 nr 3: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att...
 • AD 2009 nr 4: En kommunanställd habiliteringsassistent med ursprung från Gambia har bli...
 • AD 2009 nr 5: Installationsavtalet innehåller en bestämmelse som innebär att arbetstaga...
 • AD 2009 nr 9: En deltidsanställd säljare i en skobutik har till sin arbetsgivare anmält...
 • AD 2009 nr 10: Ett bolag och en lokal fackklubb träffade ett antal kollektivavtal avseen...
 • AD 2009 nr 11: Ett företag i biluthyrningsbranschen har annonserat ut en ledig anställni...
 • AD 2009 nr 13: Två bolag beslutade att betala ut gratifikationer till de anställda och a...
 • AD 2009 nr 14: Fråga om viss tvist är att anse som arbetstvist.
 • AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt...
 • AD 2009 nr 16: En man, med ursprung från Bosnien, sökte arbete som originalare hos ett b...
 • AD 2009 nr 17: I kollektivavtalsbestämmelse om semesterlön för timavlönade höjdes det pr...
 • AD 2009 nr 22: En kommunanställd arbetstagare avskedades från sin anställning sedan han...
 • AD 2009 nr 23: En polisman med närmare 40 års anmärkningsfri tjänst inom polisen har bli...
 • AD 2009 nr 24: Ett åkeribolag har avskedat en chaufför. Som grund för avskedandet har bo...
 • AD 2009 nr 25: Fråga om hur en bestämmelse i bussbranschavtalet ska tolkas för arbetstag...
 • AD 2009 nr 26: Enligt ett lokalt kollektivavtal om förslagsverksamhet kunde en arbetstag...
 • AD 2009 nr 27: En butiksanställd av serbisk härkomst deltar i en personalfest och säger...
 • AD 2009 nr 30: Fråga om en arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslage...
 • AD 2009 nr 33: Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om arbetsgivares förhandlingssk...
 • AD 2009 nr 34: I en tvist om avskedande uppkommer bl.a. frågan om rättsverkan enligt 35...
 • AD 2009 nr 35: Fråga bl.a. om tillämpningsområdet för ett lokalt kollektivavtals bestämm...
 • AD 2009 nr 36: Fråga om två miljöarbetare som i tjänsten framfört tunga fordon varit sky...
 • AD 2009 nr 38: Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbets...
 • AD 2009 nr 39: Två kollektivavtal, ITF Special Agreements, har undertecknats vid två oli...
 • AD 2009 nr 40: Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt...
 • AD 2009 nr 41: Fråga om en kommun har haft saklig grund för att säga upp en biståndshand...
 • AD 2009 nr 45: En gravid kvinna ansökte om att få gå en kurs som skulle äga rum en vecka...
 • AD 2009 nr 48: Fråga om en kommun har haft laglig grund för att avskeda en sektionschef...
 • AD 2009 nr 49: Fråga om en arbetstagarorganisation och dess tidigare andre ordförande ha...
 • AD 2009 nr 50: Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet...
 • AD 2009 nr 51: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning ge...
 • AD 2009 nr 53: Fråga om ett företag inom verkstadsindustrin har haft saklig grund för at...
 • AD 2009 nr 54: Enligt bemanningsavtalet ska timlönen eller månadslönen under s.k. utboka...
 • AD 2009 nr 55: En övergång av verksamhet, enligt 6 b § anställningsskyddslagen, har sket...
 • AD 2009 nr 56: Arbetsgivaren, en kyrklig samfällighet, har vid en årlig löneöversyn inte...
 • AD 2009 nr 59: En tingsnotarie som har dömts till villkorlig dom och dagsböter för en mi...
 • AD 2009 nr 63: Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slut...
 • AD 2009 nr 67: En anställd vid ett måleriföretag skulle följa med på en av arbetsgivaren...
 • AD 2009 nr 76: Mellan parterna är det ostridigt att arbetsgivaren dels brutit mot det me...
 • AD 2009 nr 80: En arbetstagare har bytt arbetsgivare inom en koncern. Fråga i huvudsak o...
 • AD 2009 nr 84: En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att...
 • AD 2009 nr 85: Förhandling enligt 10 § medbestämmandelagen har inte kommit till stånd tr...
 • AD 2009-86: En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolaget...
 • AD 2009 nr 87: En kommun sökte en placeringsassistent. Fråga om en kvinna med makedonisk...
 • AD 2009 nr 89: Ett lettiskt bolag, som utstationerade arbetskraft från Lettland för arbe...
 • AD 2009 nr 92: En arbetsgivare i livsmedelsbranschen sade upp ett antal arbetstagare på...
 • AD 2009 nr 94: Enligt bemanningsavtalet ska timlönen eller månadslönen under s.k. utboka...