Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2011

 • AD 2011 nr 2: En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning...
 • AD 2011 nr 3: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnåt...
 • AD 2011 nr 4: Lönetvist enligt 35 § medbestämmandelagen och fråga om talan ska avvisas...
 • AD 2011 nr 5: En arbetstagare hos Sveriges Television som var anställd som fotograf/red...
 • AD 2011 nr 7: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en förskollärare som enligt a...
 • AD 2011 nr 9: En arbetstagare har avskedats från sin anställning och bl.a. yrkat att av...
 • AD 2011 nr 10: Fråga huvudsakligen om 39 § anställningsskyddslagen varit tillämplig för...
 • AD 2011 nr 11: Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbets...
 • AD 2011 nr 13: Fråga huvudsakligen om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teck...
 • AD 2011 nr 14: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en tennis...
 • AD 2011 nr 15: En undersköterska anställd vid ett sjukhus, med placering på dess intensi...
 • AD 2011 nr 17: Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som en...
 • AD 2011 nr 19: En högstadieelev som har kommit på ett introduktionsmöte inför sommarprak...
 • AD 2011 nr 20: Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en pilot som av...
 • AD 2011 nr 22: En kvinna har haft provanställning som butiksförsäljare hos ett detaljhan...
 • AD 2011 nr 23: En kvinnlig arbetssökande sökte ett arbete som servitris hos en restauran...
 • AD 2011 nr 24: Ett landsting har gjort gällande att en arbetstagare, en skötare, under n...
 • AD 2011 nr 25: En hos Arbetsförmedlingen inskriven arbetssökande som deltog i det arbets...
 • AD 2011 nr 26: En maskinoperatör vid ett mejeriföretag har dömts till fem års fängelse f...
 • AD 2011 nr 27: En arbetsgivare har, efter förhandlingar om driftsinskränkningar, sagt up...
 • AD 2011 nr 28: Ett antal mål har överlämnats från tingsrätt till Arbetsdomstolen. Fråga...
 • AD 2011 nr 29: En polis har dömts för misshandel av en frihetsberövad person i polisens...
 • AD 2011 nr 30: Ett företag inom teknikindustrin har bedrivit verksamhet på orterna A och...
 • AD 2011 nr 31: Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetsta...
 • AD 2011 nr 33: En läkare utsattes under en period för hot, dels i form av tre brev med v...
 • AD 2011 nr 34: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en distansarb...
 • AD 2011 nr 35: Fråga om det förelegat grund för avskedande eller uppsägning av en arbets...
 • AD 2011 nr 36: En bussförare har sagts upp från sin anställning av personliga skäl. Arbe...
 • AD 2011 nr 37: Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp...
 • AD 2011 nr 39: En arbetstagare har sagts upp från sin anställning som falsare vid ett bo...
 • AD 2011 nr 40: Fråga huvudsakligen om tolkning av en bestämmelse i journalistavtalet och...
 • AD 2011 nr 41: En arbetstagare med anställning vid ett hotell har sagts upp med hänvisni...
 • AD 2011 nr 43: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal, det s.k. trafikavtalet, ska l...
 • AD 2011 nr 46: En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, et...
 • AD 2011 nr 49: En arbetstagarorganisation gör gällande att en arbetsgivare, ett bussbola...
 • AD 2011 nr 54: Fråga huvudsakligen om huruvida en restaurangrörelse och en anställds ans...
 • AD 2011 nr 55: En arbetstagare har enligt en lokal löneöverenskommelse varit berättigad...
 • AD 2011 nr 56: En arbetstagare, som huvudsakligen arbetat med kontorsgöromål och inte ha...
 • AD 2011 nr 57: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos SJ AB. Som grund f...
 • AD 2011 nr 61: Enligt sågverksavtalet har arbetstagare rätt till permission under år då...
 • AD 2011 nr 67: Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet so...
 • AD 2011 nr 71: Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställni...
 • AD 2011 nr 74: En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskydd...
 • AD 2011 nr 78: Fråga huvudsakligen om det har förelegat laga grund för avskedande, alter...
 • AD 2011 nr 82: Ett lokalt kollektivavtal om ackordslön som gällde hos ett bolag i slakte...
 • AD 2011 nr 83: Fråga om tre polisinspektörers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i sa...
 • AD 2011 nr 84: Fråga om det förelegat skäl för avskedande av en verksamhetschef hos en i...
 • AD 2011 nr 88: Ett flygbolag och tre pilotföreningar har den 18 december 2008 träffat en...
 • AD 2011 nr 90: En arbetstagare har avskedats från sin anställning som stormarknadschef p...
 • AD 2011 nr 92: Ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att arbetstag...
 • AD 2011 nr 93: I tvist om lön m.m. har uppkommit bl.a. följande frågor. - a) Har kraven...
 • AD 2011 nr 94: En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga o...
 • AD 2011 nr 95: En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärd mot dels en utländ...