Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2013

 • AD 2013 nr 2: En tillsvidareanställd personlig assistent avskedades enligt lagen om arb...
 • AD 2013 nr 4: En person som arbetar i ett mindre bolag har blivit uppsagd från sin anst...
 • AD 2013 nr 5: En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda....
 • AD 2013 nr 6: Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var...
 • AD 2013 nr 8: Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och prö...
 • AD 2013 nr 11: En arbetsgivare sade upp fem anställda på grund av arbetsbrist. Uppsägnin...
 • AD 2013 nr 12: Fråga om ogiltigförklaring av avskedande på grund av bland annat sexuella...
 • AD 2013 nr 13: Ett universitet sade upp en vid universitetet anställd forskare i freds-...
 • AD 2013 nr 16: Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl....
 • AD 2013 nr 18: Fråga om arbetsgivaren och arbetstagaren träffat ett avtal om löneförhöjn...
 • AD 2013 nr 19: Frågor om arbetstagarna skulle genomgå alkoholtest hos en av bolagets kun...
 • AD 2013 nr 21: Fråga huvudsakligen om en person som utfört arbete som pizzabagare under...
 • AD 2013 nr 22: Frågan om en kvinna varit anställd hos arbetsgivaren när hon önskade åter...
 • AD 2013 nr 24: En arbetstagare vid ett factoringbolag har sagt upp sig och tagit anställ...
 • AD 2013 nr 25: Fråga om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig...
 • AD 2013 nr 29: Frågor om diskriminering och kollektivavtalsbrott samt även om förhandlin...
 • AD 2013 nr 30: Ett bolag säljer samt erbjuder service och reservdelar till skogsmaskiner...
 • AD 2013 nr 32: Fråga om en musiker, som tidigare varit anställd men som sedan stått till...
 • AD 2013 nr 34: Under avtalsrörelsen 2012 vidtog ett fackförbund stridsåtgärder mot ett a...
 • AD 2013 nr 38: Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid...
 • AD 2013 nr 42: En utbildad förskollärare har hos en kommun haft flera på varandra följan...
 • AD 2013 nr 43: En anställd inom Försvarsmakten har väckt talan mot arbetsgivaren med yrk...
 • AD 2013 nr 44: Fem arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist underrättade arbet...
 • AD 2013 nr 45: En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets m...
 • AD 2013 nr 47: Ett företag som driver hotell har bytt städentreprenör. Entreprenörsbytet...
 • AD 2013 nr 52: Enligt tillämpligt kollektivavtal har arbetstagare det år då nationaldage...
 • AD 2013 nr 53: Tvist om giltighet av avskedande. Fråga om en arbetstagare uppträtt hotfu...
 • AD 2013 nr 57: En arbetsgivare har utan laga grund avbrutit en tidsbegränsad anställning...
 • AD 2013 nr 59: En arbetstagare var schemalagd för arbete varannan vecka och med tjänstgö...
 • AD 2013 nr 60: En arbetstagare som arbetat som administratör hos ett byggbolag har blivi...
 • AD 2013 nr 63: En arbetsgivare har krävt att en arbetstagare som anmält ledighet med til...
 • AD 2013 nr 64: En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid...
 • AD 2013 nr 65: En arbetstagare, som lider av alkoholsjukdom och psykisk ohälsa, har bliv...
 • AD 2013 nr 67: En arbetsgivare har nyanställt sju personer som operatörer på ett pappers...
 • AD 2013 nr 69: Kollektivavtalstolkning. Ett antal tjänstemän vid en ideell organisation...
 • AD 2013 nr 71: Fråga om en kvinna utsatts för sexuella trakasserier av sin arbetsgivare....
 • AD 2013 nr 72: En byggnadsarbetare som var facklig förtroendeman har avskedats under pås...
 • AD 2013 nr 73: En arbetstagare har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen...
 • AD 2013 nr 74: En kvinna som erbjudits anställning som säljare har sedan hon meddelat ar...
 • AD 2013 nr 78: En bussförare har drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning...
 • AD 2013 nr 79: Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgiv...
 • AD 2013 nr 80: Fråga om rättegångshinder. I § 18 i mellan SAF, LO och PTK träffad överen...
 • AD 2013 nr 81: Fråga om en uppsägning av en arbetstagare, som ostridigt haft nedsatt arb...
 • AD 2013 nr 83: Mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier gäll...
 • AD 2013 nr 87: Tolkning av en bestämmelse om föräldralön/havandeskapslön i måleriavtalet...
 • AD 2013 nr 89: Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot...
 • AD 2013 nr 92: En chaufför har utfört körningar med lastbilar tillhöriga ett åkeri. Mell...
 • AD 2013 nr 94: Tvist om giltighet av avskedande av officer inom Försvarsmakten. Fråga bl...