Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2017

 • AD 2017 nr 1: En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit...
 • AD 2017 nr 2: Fråga om en talan ska avvisas på grund av rättegångshinder, då det mellan...
 • AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en di...
 • AD 2017 nr 4: En arbetstagare har utfört arbete under cirka två och att halvt år på en...
 • AD 2017 nr 5: Kollektivavtalstolkning. I bussbranschavtalet finns en bestämmelse om för...
 • AD 2017 nr 6: Ett hamnbolag bundet av ett kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Sve...
 • AD 2017 nr 7: En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev...
 • AD 2017 nr 10: En arbetstagare träffade en överenskommelse om att arbetstagaren mot ett...
 • AD 2017 nr 12: Två arbetstagare har startat ett nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, f...
 • AD 2017 nr 13: En kemist som under ett antal månader fått lägre lön än den som framgick...
 • AD 2017 nr 14: En präst i ett mindre trossamfund har sagts upp till följd av en konflikt...
 • AD 2017 nr 17: En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avse...
 • AD 2017 nr 19: Fråga om innebörden av begreppet "per helgfri vecka" i film-, tv- och vid...
 • AD 2017 nr 22: Två arbetstagare planerade och startade under pågående anställning en med...
 • AD 2017 nr 23: En blivande barnmorska sökte arbete på olika kvinnokliniker inom en regio...
 • AD 2017 nr 25: Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under viss...
 • AD 2017 nr 26: Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte om...
 • AD 2017 nr 27: Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägna...
 • AD 2017 nr 28: Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare...
 • AD 2017 nr 29: En arbetstagare, en vd hos ett bolag, har utöver månadslön erhållit årlig...
 • AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare...
 • AD 2017 nr 32: En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett...
 • AD 2017 nr 33: En arbetsgivare ändrade semesterförläggningen för fem barnmorskor. Den hu...
 • AD 2017 nr 34: En arbetsgivarorganisation har yrkat att en tidigare arbetstagare ska bet...
 • AD 2017 nr 36: En arbetsgivarorganisation får enligt sina stadgar inte utan särskild ful...
 • AD 2017 nr 37: En brandman som haft en hjärtinfarkt har sagts upp, eftersom brandmannen,...
 • AD 2017 nr 38: En redovisningskonsult har anställts av ett revisionsföretag och i samban...
 • AD 2017 nr 39: En arbetstagare hos Försvarsmakten skadades vid utlandstjänstgöring. Arbe...
 • AD 2017 nr 41: Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b...
 • AD 2017 nr 43: Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjäl...
 • AD 2017 nr 44: Med stöd av en avtalad konkurrensklausul förbjöd en arbetsgivare en arbet...
 • AD 2017 nr 46: En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett m...
 • AD 2017 nr 47: Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund f...
 • AD 2017 nr 48: En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning ä...
 • AD 2017 nr 49: En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig...
 • AD 2017 nr 50: Fråga om en kyrkvaktmästare haft upprepade tidsbegränsade anställningar e...
 • AD 2017 nr 51: Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskriminer...
 • AD 2017 nr 52: Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att...
 • AD 2017 nr 55: Tolkning av lokala ackordsöverenskommelser på byggnadsområdet. Överenskom...
 • AD 2017 nr 56: Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställni...
 • AD 2017 nr 57: En regionchef vid ett bolag som tillhandahåller hushållsnära tjänster had...
 • AD 2017 nr 58: Fråga främst om en uppsägning, såsom arbetsgivaren hävdat, skett på grund...
 • AD 2017 nr 59: Regeringen har beslutat att omlokalisera Fastighetsmäklarinspektionen frå...
 • AD 2017 nr 61: En personlig assistent har till sin arbetsgivare uppgett att hon anser si...
 • AD 2017 nr 62: Mellan ett kommunalförbund och en arbetstagarorganisation gäller bara ett...
 • AD 2017 nr 65: En tandläkare har vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att a...
 • AD 2017 nr 67: Ett bolag har haft i uppdrag att sköta den löpande skötseln av gräsplanen...