Rättsfall

Arbetsdomstolen år 2020

 • AD 2020 nr 1: Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om a...
 • AD 2020 nr 2: Interimistiskt förordnande enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddsl...
 • AD 2020 nr 3: En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var frå...
 • AD 2020 nr 4: Tvist om lön till en snickare. Fråga dels om vilken timlön som avtalats m...
 • AD 2020 nr 5: Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan...
 • AD 2020 nr 6: Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen inneba...
 • AD 2020 nr 7: Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som a...
 • AD 2020 nr 8: Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfäste...
 • AD 2020 nr 9: Tvisten rör om en arbetsgivare genom att vid tre tillfällen neka en ST-lä...
 • AD 2020 nr 10: Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund...
 • AD 2020 nr 11: Ett företag som tillhandahåller en internetbaserad tjänst för kemikalieha...
 • AD 2020 nr 12: Kyrkorådets ordförande har för ett pastorat undertecknat ett avtal med en...
 • AD 2020 nr 13: Polismyndigheten har vid avbrytandet av en provanställning för en operatö...
 • AD 2020 nr 14: Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlik...