Rättsfall

Högsta Domstolen år 2018

  • NJA 2018 s. 866: Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna n...
  • NJA 2018 s. 876: Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om ersättning a...