Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen år 2019

  • HFD 2019 ref. 15: Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande före...
  • HFD 2019 ref. 16: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader...