Rättsfall

Hovrätten år 2015

 • RH 2015:1: En man har åtalats för grov misshandel efter att vid sexuellt umgänge med...
 • RH 2015:2: En hivinfekterad man har haft oskyddade samlag med fyra olika kvinnor uta...
 • RH 2015:3: I tingsrätten förde V.F.R. och C.M.R. dels en talan om klander av testame...
 • RH 2015:4: Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i Varberg. Hovrätte...
 • RH 2015:5: Överklagat beslut att vilandeförklara ett mål till dess fråga i annan rät...
 • RH 2015:6: Tingsrätten förordnade i dom angående barns boende att förälder med ensam...
 • RH 2015:7: Grovt vapenbrott bestående i innehav av automatkarbin med tillhörande amm...
 • RH 2015:8: Ett målsägandebiträdes uppdrag har ansetts omfatta vissa kontakter med pr...
 • RH 2015:9: Överträdelse mot ett av enskild fiskerättsinnehavare bestämt förbud mot a...
 • RH 2015:10: Part som beviljats rättshjälp har i mål om vårdnad om barn, m.m. som bevi...
 • RH 2015:11: Fråga om samtycke till föräldrar till sextonårig pojke att låta denne dri...
 • RH 2015:12: Hyresnämndsmål. En bostadsrättsförening har ansökt om att hyresnämnden sk...
 • RH 2015:13: Hyresnämndsmål. En hyresvärd har utfört standardhöjande renoveringsåtgärd...
 • RH 2015:14: Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inko...
 • RH 2015:15: En anställd har olovligen installerat dataprogrammet Google Talk i en arb...
 • RH 2015:16: Hyresnämndsmål. En hyresvärd gjorde gällande att en bostadshyresrätt var...
 • RH 2015:17: Klander av skiljedom. Fråga om när svaranden har att framställa en invänd...
 • RH 2015:18: Hyresnämndsmål. Lägenheter i fastigheter belägna på Kungsholmen och Söder...
 • RH 2015:19: Fråga om regleringen i 7 kap. 50 § aktiebolagslagen medför att domstolen...
 • RH 2015:59: N.R. har utdelat två batongslag mot ett fordon, med följd att två rutor p...