Rättsfall

Kammarrätten år 2012

  • RK 2012:1: Fråga om betydelsen av Post- och telestyrelsens tillvägagångssätt vid rev...
  • RK 2012:2: Fråga om betydelsen av Post- och telestyrelsens tillvägagångssätt vid rev...
  • RK 2012:3: När abonnentuppgifter ska lämnas ut på villkor som är kostnadsorienterade...
  • RK 2012:4: En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska...