Rättsfall

Kammarrätten år 2019

  • RK 2019:1: PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka...
  • RK 2019:2: Marknaden för fasta telefontjänster har inte sådana särdrag att det är mo...