Rättsfall

Mark- och miljööverdomstolen år 1999

  • MÖD 1999:1: Preskription av anläggningsavgift enligt va-lagen-----Under 1990-talet ge...
  • MÖD 1999:2: Tillåtlighet av grovgrind vid ett vattenkraftverk-----Ägaren till ett vat...
  • MÖD 1999:3: Anläggningsavgift enligt va-lagen-----En kommun debiterade en fastighetsä...
  • MÖD 1999:4: Prövningsavgift vid tillståndsansökan-----Talan mot beslut om prövningsav...