Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2004

  • MD 2004:1: Produktsäkerhet. Leksakspistoler som skall laddas med knallpulver har kun...
  • MD 2004:2: Vid marknadsföring av sängar har använts formuleringen "No.1 på ligg...
  • MD 2004:3: Ett bolag har vid marknadsföring av optikerverksamhet använt påståendena...
  • MD 2004:4: Ett bolag har i TV-reklam och i tidningsannonser vid marknadsföring av pe...
  • MD 2004:5: Det har ansetts otillbörligt enligt marknadsföringslagen att vid marknads...
  • MD 2004:6: Ett företags marknadsföring av telefonkataloger (lokalkataloger) på vissa...