Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2005

 • MD 2005:13: Yrkande om förbud mot marknadsföring av kattmat i vissa förpackningar och...
 • MD 2005:14: Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidnin...
 • MD 2005:15: Produktsäkerhet. Två småbarnssängar har befunnits medföra skaderisk genom...
 • MD 2005:16: Ett bolag har vid marknadsföring av sin annonstjänst på Internet använt s...
 • MD 2005:17: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster använt en av en konk...
 • MD 2005:18: Uttalanden på en hemsida med varningar för en viss produkt har bedömts va...
 • MD 2005:19: Vid marknadsföring av golfresor har det kännetecken som använts vid markn...
 • MD 2005:20: Förbud har meddelats ett företag att vid marknadsföring av en s.k. portal...
 • MD 2005:21: Överklagande av beslut med yrkande om interimistiskt förbud att vid markn...
 • MD 2005:22: Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på f...
 • MD 2005:23: I ett standardavtal avseende digital-TV har ett villkor om krav på skrift...
 • MD 2005:24: Vid marknadsföring i reklamfilmer av ett medel mot halsbränna och sura up...
 • MD 2005:25: Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att Förbun...
 • MD 2005:26: Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på taxibilar ansetts u...
 • MD 2005:27: Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att en til...
 • MD 2005:28: I ett mål om företagskoncentration där Konkurrensverket fört talan och må...
 • MD 2005:29: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom s.k. mixed bu...
 • MD 2005:30: Ett företags marknadsföring av medicinska hjälpmedel har inte ansetts utg...
 • MD 2005:31: Fråga om vilseledande användning av uttrycket "vi upphör" i str...
 • MD 2005:32: Ett bolag har i en annons jämfört sina priser på tandtekniska produkter m...
 • MD 2005:33: Ett företag har marknadsfört skor som ansetts utgöra en vilseledande efte...
 • MD 2005:34: Ett tidsbegränsat avtal, som löper för en period om 12 månader, om digita...
 • MD 2005:35: Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på bilar ansetts utgör...
 • MD 2005:36: Ett bolag har vid marknadsföring av vitvaror på Internet använt formuleri...
 • MD 2005:37: Ett bolag har vid sin marknadsföring av telefonabonnemang använt sig av d...
 • MD 2005:38: Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning...