Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2006

 • MD 2006:1: Ett bolags marknadsföring av en telefonkatalog har ansetts dels utgöra re...
 • MD 2006:2: Vid marknadsföring av metod för stambyte har vidtagits flera olika åtgärd...
 • MD 2006:3: Påtalad marknadsföring av leksaksbyggklossar har inte ansetts utgöra vils...
 • MD 2006:4: I avtal om handel med finansiella instrument mellan nätmäklare och konsum...
 • MD 2006:5: Ett bolag har vid marknadsföring av elartiklar i tidningsannonser dels an...
 • MD 2006:6: Ett bolag har vid marknadsföring av kreditköp av premieobligationer skick...
 • MD 2006:7: Ett bolags marknadsföring av godisbilar i lösvikt i viss färgkombination...
 • MD 2006:9: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder fakturor avseende annons...
 • MD 2006:10: Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av a...
 • MD 2006:11: Ett bolags påståenden och framställningar i sin marknadsföring på sin web...
 • MD 2006:12: Ett bolag har vid marknadsföringen av ett kontokort i annonser använt for...
 • MD 2006:13: Förbud har meddelats ett bolag att vid marknadsföring av annonstjänst på...
 • MD 2006:15: En annons på en tidnings första sida har utformats och presenterats på så...
 • MD 2006:16: Vid marknadsföring av en viss fläkttyp har vart och ett av partsbolagen a...
 • MD 2006:17: Ett företags marknadsföring av en hälsokostprodukt har gett intryck av at...
 • MD 2006:18: Ett företag har kontaktat annonsörer på viss webbplats och marknadsfört s...
 • MD 2006:19: Ett dagligvaruhandelsföretag har vid marknadsföringen av sina produkter b...
 • MD 2006:20: Ett bolag har vid marknadsföring av blancolån, som är en konsumentkredit,...
 • MD 2006:21: Ett tidningsföretag har tagit emot och låtit införa en färdig annons avse...
 • MD 2006:22: Ett företag har vid marknadsföring av vikväggar angivit att väggarna har...
 • MD 2006:23: Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "St...
 • MD 2006:24: En lokal mäklarfirma har vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänster b...
 • MD 2006:25: Ett bolag har tillställt ett antal potentiella annonsörer handlingar bete...
 • MD 2006:26: Ett bolag har vid marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller 15 voly...
 • MD 2006:27: Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behand...
 • MD 2006:28: Ett bolag har vid marknadsföring av taxitjänster använt en taklykta som a...
 • MD 2006:31: Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukt i en jakttidni...
 • MD 2006:32: I ett standardavtal avseende småhusentreprenad har villkor om att besiktn...
 • MD 2006:33: Ett företag har vid marknadsföring av en databastjänst på socialrättens o...