Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2007

 • MD 2007:1: Ett företag har vid marknadsföring av systemställningar (byggnadsställnin...
 • MD 2007:2: Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte a...
 • MD 2007:3: Ett företags talan mot ett annat företag för marknadsföring av visst bygg...
 • MD 2007:4: Förbud har meddelats ett bolag som felaktigt marknadsfört sin produkt Ros...
 • MD 2007:5: Ett bolags marknadsföring av hemelektronik har inte ansetts innefatta oti...
 • MD 2007:8: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståen...
 • MD 2007:9: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståen...
 • MD 2007:10: Ett bolag har vid marknadsföring av en smärtstillande gel använt påståend...
 • MD 2007:11: Ett bolag har vid marknadsföring av kompetensförsörjning använt formuleri...
 • MD 2007:12: Ett bolag har vid marknadsföring av kontaktlinser använt formuleringen &q...
 • MD 2007:13: Ett bolags marknadsföring av en godisflaska har inte ansetts utgöra en vi...
 • MD 2007:14: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom underprissätt...
 • MD 2007:16: En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan f...
 • MD 2007:17: Ett bolag har vid marknadsföring av konsumentkrediter via radio, TV och I...
 • MD 2007:18: Användning av viss taklykta vid marknadsföring av taxitjänster har inte a...
 • MD 2007:19: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringar som i s...
 • MD 2007:20: Ett bolags marknadsföring av ett branschregister har ansetts dels utgöra...
 • MD 2007:21: En bil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföring a...
 • MD 2007:22: Ett bolag har medverkat till marknadsföring av tobaksvara till konsumente...
 • MD 2007:23: Överklagande av Stockholms tingsrätts dom, avseende yrkande om att bolage...
 • MD 2007:24: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar so...
 • MD 2007:25: En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföri...
 • MD 2007:26: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom leveransvägra...
 • MD 2007:27: Två företag har marknadsfört dammsugarmunstycken som ansetts utgöra vilse...
 • MD 2007:28: Ett bolags värmepump har inte ansetts känd inom omsättningskretsen på det...
 • MD 2007:29: En taxibil försedd med vissa kännetecken som har använts vid marknadsföri...
 • MD 2007:30: Ett bolag har vid marknadsföring av hemelektronik använt formuleringar so...
 • MD 2007:31: Ett bolags användning av begreppet "koldioxidfri" på Internet h...
 • MD 2007:32: Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hjälpe...
 • MD 2007:34: Ett bemanningsföretag har vid marknadsföring av sina tjänster använt form...