Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2008

 • MD 2008:1: Ett bolag har vid marknadsföring av ett förmånserbjudande beträffande gla...
 • MD 2008:2: Ett bolag har vid marknadsföring av speltjänster på Internet använt vissa...
 • MD 2008:3: En kreditgivare har i strid mot 12 § konsumentkreditlagen tagit ut särski...
 • MD 2008:4: Ett bolag har vid marknadsföring av kosmetiska och hygieniska produkter a...
 • MD 2008:5: Ett företag har vid marknadsföring av telekatalog på Internet använt sig...
 • MD 2008:6: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den...
 • MD 2008:7: Ett bolag har inte ansetts ansvarigt för marknadsföring genom kommersiell...
 • MD 2008:8: Ett bolag har vid marknadsföring av hotellverksamhet använt sig av namnet...
 • MD 2008:9: Ett bolag har vid marknadsföring av sin webbplats använt formuleringen &q...
 • MD 2008:10: Ett bolag har vid marknadsföring av el använt sig av miljöargument, framf...
 • MD 2008:11: Bolag har vid marknadsföring av däck använt slogan "Bara en känner d...
 • MD 2008:12: Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt...
 • MD 2008:13: Överklagande av ett av Stockholms tingsrätt meddelat interimistiskt förbu...
 • MD 2008:14: Ett bolag har vid marknadsföring av centraldammsugare använt påståenden m...
 • MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra vi...
 • MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befun...
 • MD 2008:18: Sedan Marknadsdomstolen i ett mål om påstått misbruk av dominerande ställ...
 • MD 2008:19: Ett bolag har vid marknadsföring av paketresor underlåtit att ställa den...
 • MD 2008:21: Ansökan om förbud enligt marknadsföringslagen att vid marknadsföring av k...