Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2010

 • MD 2010:1: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade or...
 • MD 2010:2: Ett bolags marknadsföring av korthållare och yoyoar har inte ansetts utgö...
 • MD 2010:3: Ett bolags första hjälpen-tavla har inte ansetts utgöra vilseledande efte...
 • MD 2010:4: Ett bolags marknadsföring av energidryck har ansetts utgöra vilseledande...
 • MD 2010:5: Överklagande av ett av Konkurrensverket meddelat interimistiskt åläggande...
 • MD 2010:6: Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört si...
 • MD 2010:8: Ett bolag har i en annonskampanj för en personbil använt påståendet "...
 • MD 2010:9: Ett bolag har vid marknadsföring av djurfoder använt en reklamfilm samt e...
 • MD 2010:10: Ett resebolag har i avtal mot konsumenter avseende paketresor använt avta...
 • MD 2010:11: Ett bolag har vid marknadsföring av bostadsrätter använt sig av s.k. förh...
 • MD 2010:12: Ett bolag har när det ingått avtal med annan näringsidkare ställt upp avt...
 • MD 2010:13: Ett bolag har vid marknadsföring av diskmaskinstabletter, använt påståend...
 • MD 2010:14: Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använ...
 • MD 2010:15: Ett bolag har marknadsfört en matfettsblandning som smör trots att den in...
 • MD 2010:16: Ett bolag har tillställt ett annat bolags kunder handlingar betecknade or...
 • MD 2010:18: Ett bolag har vid marknadsföring av bemanningstjänster använt påståendena...
 • MD 2010:19: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon genom tidningsannons använt...
 • MD 2010:20: Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "...
 • MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilsel...
 • MD 2010:22: Ett bolags marknadsföring av madrasser avsedda för trycksårspreventiion h...
 • MD 2010:23: Företrädare för ett bolag har i e-postmeddelanden och brev till ett annat...
 • MD 2010:24: Ett bolag har vid marknadsföring av översättningstjänster påstått att det...
 • MD 2010:25: Ett bolag har bedrivit telefonförsäljning avseende införande av företags...
 • MD 2010:26: Ett bolag har vid marknadsföring på platsannonser på Internet använt påst...
 • MD 2010:27: Ett fläckborttagningsmedel som marknadsförts har inte ansetts utgöra en v...
 • MD 2010:28: Ett bolag har vid marknadsföring av ansiktskrämer använt sig av påstående...
 • MD 2010:29: Ett företag har marknadsfört en chokladdragé i en förpackning som påstått...
 • MD 2010:30: Ett bolag som tillhandahåller konsumentkrediter har via s.k. metataggar s...
 • MD 2010:31: Ett bolags marknadsföring av fonder gentemot konsument har befunnits vara...