Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2011

 • MD 2011:1: Marknadsföring av kläder med viss etikett har varken ansetts utgöra vilse...
 • MD 2011:2: Bolags tilldelning av taxifiler på Arlanda Flygplats Terminal 5 har inte...
 • MD 2011:3: Ett företags marknadsföring vid telefonförsäljning av vissa internetbaser...
 • MD 2011:4: Företrädare för ett bolag har på en webbplats framfört påståenden om anna...
 • MD 2011:5: Ett bolags kombinationserbjudande avseende folköl och en DVD-film med fil...
 • MD 2011:6: Ett bolags påstående om marknadsledande ställning har såsom ostyrkt anset...
 • MD 2011:7: Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vi...
 • MD 2011:8: Ett företags marknadsföring per telefon av en företagskatalog på Internet...
 • MD 2011:9: En enskild firma har skickat ut fakturor avseende införande av företags u...
 • MD 2011:10: Ett bolag har till företag skickat ut s.k. erbjudanden utformade som fakt...
 • MD 2011:11: Marknadsföring av guldköptjänster på olika webbplatser har ansetts utgöra...
 • MD 2011:12: Ett bolag har i en annons för personbil använt uttrycket "miljövänli...
 • MD 2011:13: Vissa av ett bolags påståenden om dess golvlims egenskaper såsom miljövän...
 • MD 2011:14: En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställ...
 • MD 2011:15: Ett bolag har vid marknadsföring av telefonitjänster (s.k. telemarketing)...
 • MD 2011:16: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs...
 • MD 2011:17: Utformningen av en taxibil har ansetts förväxlingsbar med Taxi Göteborgs...
 • MD 2011:18: Vid en omprövning enligt 53 § marknadsföringslagen har ett tidigare medde...
 • MD 2011:19: Ett bolag har marknadsfört konsertbiljetter till en specifik konsert den...
 • MD 2011:20: Bolag har i marknadsföring av tandkräm påstått att dess tandkräm varit en...
 • MD 2011:21: Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende hemelektronik a...
 • MD 2011:22: Ett bolag har i marknadsföring av internettjänster påstått att det är brå...
 • MD 2011:23: Ett bolags påståenden om dess bemanningstjänsters kvalitet i förhållande...
 • MD 2011:24: Marknadsföringserbjudande om anslutning till fibernät har ansetts vara så...
 • MD 2011:25: Ett bolag har till annat bolags samarbetspartner och finansiär skickat e-...
 • MD 2011:26: En teleoperatör har i avtal mot konsumenter avseende mobiltelefonabonnema...
 • MD 2011:27: Marknadsföring av pinnstol med viss text, som förekommit dels som hängeti...
 • MD 2011:28: Bolag har infört två särskilda avgifter vid förbeställning av taxi för hä...
 • MD 2011:29: Tre bolag har marknadsfört en USB-modul vars enda syfte har varit att kir...
 • MD 2011:30: Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en dags...