Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2012

 • MD 2012:1: Överklagat mål vari Marknadsdomstolen - med hänsyn till bevisning som åbe...
 • MD 2012:2: Ett bolag har påstått att dess tjänst är ledande i Sverige. Då det inte v...
 • MD 2012:3: En dom på vitesförbud avseende viss marknadsföring har genom sin rättskra...
 • MD 2012:4: Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och mobilt...
 • MD:2012:5: Marknadsföring av glasögon m.m. Fråga bl.a. om tester till vilka hänvisni...
 • MD 2012:6: Vid marknadsföring av s.k. vårdmadrasser har ett bolag använt påståenden...
 • MD 2012:7: Fråga om marknadsföring av blöjor varit vilseledande eller på annat sätt...
 • MD 2012:8: Marknadsföring av läkemedel. Fråga bl.a. om påtalade påståenden med beakt...
 • MD 2012:9: Fråga om talan angående konkurrensskadeavgift väckts inom fem år från det...
 • MD 2012:10: Två bolag på den s.k. jultidningsmarknaden har marknadsfört bl.a. hobbyar...
 • MD 2012:11: En näringsidkare har inom ramen för sin enskilda firma använt sig av en l...
 • MD 2012:12: Marknadsföring av en wc-stol. Fråga om vissa wc-stolar har varit kända oc...
 • MD 2012:13: Fråga om KIA Motors Sweden, genom att tillämpa ett villkor innebärande kr...
 • MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden...
 • MD 2012:15: En konkurrent har använt annans varumärke i s.k. sökordsmarknadsföring på...
 • MD 2012:16: Regler antagna av Svenska Bilsportförbundet (SBF), vilka hindrar licensin...
 • MD 2012:17: Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämman...