Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2013

 • MD 2013:1: Fråga bl.a. om bildframställning och däri angivna påståenden, som använts...
 • MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen...
 • MD 2013:3: Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväx...
 • MD 2013:4: Marknadsföring av ost. Fråga om påstående om öppnande av ostbutik vid til...
 • MD 2013:5: Fråga om visst förfarande utgjort missbruk av dominerande ställning. Även...
 • MD 2013:6: Fråga om påståenden, i marknadsföring av apparater för behandling av cell...
 • MD 2013:7: Marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter har skett i strid mot...
 • MD 2013:8: En s.k. oberoende verkstadskedja har i sin marknadsföring gjort påstående...
 • MD 2013:9: Fråga om Sulake Sverige AB:s affärsmetod att låta underåriga ingå köpeavt...
 • MD 2013:10: Ett bolag som tillhandahåller turistinformationstjänster från mopedbilar...
 • MD 2013:11: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföri...
 • MD 2013:12: Fråga om användning av ordet "kvinna" och/eller dess typografis...
 • MD 2013:13: Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av...
 • MD 2013:14: Fråga om dels vissa påståenden i samband med marknadsföring av sightseein...
 • MD 2013:15: Marknadsföring av en bantningsprodukt kallad "Slimvest" har bef...
 • MD 2013:16: Ett byggvaruhus har i sin marknadsföring använt sig av uttrycket "dä...
 • MD 2013:17: Ett företag som säljer fönster och dörrar har i sin marknadsföring använt...
 • MD 2013:18: Fråga om vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid marknadsföri...
 • MD 2013:19: Fråga om skadestånd enligt 37 § marknadsföringslagen på grund av otillbör...