Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2014

 • MD 2014:1: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § kon...
 • MD 2014:2: Ett företag som säljer kläder samt reservdelar och tillbehör till motorcy...
 • MD 2014:3: Ett företag har vid marknadsföring av taxitjänster använt ett kännetecken...
 • MD 2014:4: Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Jägermeister) uppfyller kravet p...
 • MD 2014:5: Användning av påståendet "Vi slår varje pris" vid marknadsförin...
 • MD 2014:6: Fråga om marknadsföring av alkoholdryck (Purity Vodka) varit vilseledande...
 • MD 2014:7: Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrup...
 • MD 2014:8: Marknadsföring av hälsokostprodukter på webbplats och genom direktreklam...
 • MD 2014:9: Fråga om vilseledande marknadsföring av el.
 • MD 2014:10: Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbara me...
 • MD 2014:11: Marknadsföring av förbränningstoalett på bl.a. webbplats har ansetts vara...
 • MD 2014:12: Fråga om skälig ersättning för rättegångskostnad i fall där käranden åter...
 • MD 2014:13: Marknadsföring av kosttillskott och magnetprodukter har ansetts vara vils...
 • MD 2014:14: Fråga om förbud enligt 14 och 14 a §§ tobakslagen (1993:581) mot marknads...
 • MD 2014:15: Marknadsföring av ett s.k. ryggbord har ansetts vara vilseledande.
 • MD 2014:16: Fråga om ett brev till en myndighet utgjort marknadsföring.
 • MD 2014:17: Fråga om marknadsföring av erbjudanden som innehållit inbetalningskort va...
 • MD 2014:18: Fråga om marknadsföring av konsumentkredit, bl.a. fråga om vilken målgrup...