Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2015

 • MD 2015:1: Fråga om relevant marknad.
 • MD 2015:2: Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts ot...
 • MD 2015:3: Vid köp av dejtingtjänster på internet har avtalsvillkor med krav på att...
 • MD 2015:4: Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har anse...
 • MD 2015:5: Villkor i avtal mellan näringsidkare och konsument avseende spår- och spä...
 • MD 2015:6: Användning av sammansättningen Dinlokaldel.se i marknadsföring har ansett...
 • MD 2015:7: Marknadsföring av vin, genom direktadresserade postförsändelser med visst...
 • MD 2015:8: Marknadsföring till konsument genom påringning till mobiltelefon har anse...
 • MD 2015:9: Kännetecken som använts på en taxibil har ansetts vara förväxlingsbart me...
 • MD 2015:10: Fråga om viss marknadsföring avseende konsertbiljetter innefattat en utfä...
 • MD 2015:11: Marknadsföring av potatischips. Fråga om begreppet "fredagsmys"...
 • MD 2015:12: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § kon...
 • MD 2015:13: Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produk...
 • MD 2015:14: Ett företag som säljer bärselar har i sin marknadsföring bl.a. använt pås...
 • MD 2015:15: Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3...
 • MD 2015:16: Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande oc...
 • MD 2015:17: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § kon...
 • MD 2015:18: Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och fram...
 • MD 2015:19: En näringsidkare som sålt elsaneringstjänster avsedda för bostäder och bi...
 • MD 2015:20: Fråga om marknadsföring av matfettsblandningen "Flora MED SMÖR"...
 • MD 2015:21: Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om förutsät...
 • MD 2015:22: Marknadsföring av glasögon m.m. genom bl.a. påståenden om att vara markna...