Rättsfall

Marknadsdomstolen år 2016

 • MD 2016:1: Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har...
 • MD 2016:2: Marknadsföring av isoleringsmaterial, genom bl.a. påståenden om att produ...
 • MD 2016:3: Fråga om tillämpning av den s.k. konfliktlösningsregeln i 3 kap. 27 § kon...
 • MD 2016:4: Marknadsföring av värmepumpar har ansetts vara vilseledande. Även fråga o...
 • MD 2016:5: Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit...
 • MD 2016:6: Marknadsföring av matfettsblandning har ansetts vara vilseledande. Även f...
 • MD 2016:7: En dekor som ett företag använt på sina taxibilar har ansetts utgöra en v...
 • MD 2016:8: Fråga om ansvar för marknadsföring av studentrabatter.
 • MD 2016:9: Fråga om marknadsföring av förvaltnings/förmedlingstjänst av elavtal har...
 • MD 2016:10: Affärsmetod som innefattat fakturering utan att avtal kommit till stånd h...
 • MD 2016:11: Fråga om marknadsföring av öl i viss förpackningsutstyrsel (burk) har utg...
 • MD 2016:12: Påståenden i marknadsföring avseende receptbelagda veterinärmedicinska lä...
 • MD 2016:13: Fråga om avtal avsett tjänst som omfattas av ångerrätt.