Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2006

  • MIG 2006:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar skyddsbehov och till...
  • MIG 2006:2: I ett mål om uppehållstillstånd, där en utlänning åberopar skyddsbehov oc...
  • MIG 2006:3: Synnerliga skäl för att placera klaganden i häkte har bedömts föreligga n...
  • MIG 2006:4: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ersätter ett beslut om...
  • MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medfö...
  • MIG 2006:6: En polismyndighet som inte särskilt förordnats av regeringen eller Migrat...
  • MIG 2006:7: Ett förordnande enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen borde inte ha meddelats...
  • MIG 2006:8: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till make...
  • MIG 2006:9: Migrationsdomstol borde ha hållit muntlig förhandling i mål om förvar, ef...