Rättsfall

Migrationsöverdomstolen år 2020

  • MIG 2020:1: Syftet med ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå med stöd...
  • MIG 2020:2: För att uppsikt ska kunna användas i stället för förvar måste det finnas...
  • MIG 2020:3: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning som inte befinner...
  • MIG 2020:4: Migrationsverkets beslut att inte samtycka till att ta över ansvaret för...