Rättsfall

Patent- och marknadsöverdomstolen år 2016

  • PMÖD 2016:1: I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s...
  • PMÖD 2016:2: Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets a...
  • PMÖD 2016:3: I ett mål om förbud mot företagskoncentration har Patent- och marknadsöve...
  • PMÖD 2016:4: I mål om redovisningsskyldighet avseende datorer och surfplattor som impo...