Entreprenadrätt

Vi ger juridisk rådgivning och stöd i alla era entreprenadrättsliga frågor. Genom åren har vi skaffat oss lång erfarenhet av standardavtalen AB och ABT samt ABK. Vi hjälper till med exempelvis framtagande av avtal och avtalstolkning samt domstolsprocesser. Våra jurister gör också analyser och sammanställningar över beställarens ändringar i AB, ABT och ABK, vilket är särskilt vanligt i offentliga upphandlingar. Detta görs för att anbudsgivaren ska få kunskap om vad ändringarna kan medföra för praktiska konsekvenser vid entreprenadens genomförande.