Får man ställa vilka krav som helst i förfrågningsunderlaget?

Nej. Kraven som ställs skall stå i proportion till det som upphandlas. Det innebär till exempel att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav på en vara eller en tjänst än vad som behövs.