Offentlig upphandling

Vi erbjuder juridisk rådgivning och konsulttjänster inom offentlig upphandling. Våra tjänster avser hela upphandlingsprocessen, från att skriva anbud till att överpröva upphandling. Upphandlingsjuristen tillvaratar era intressen och vi kommer alltid göra vårt yttersta med stort engagemang och lojalitet. Nedan följer exempel på arbete som våra jurister / advokater och anbudskonsulter kan erbjuda:

Våra Juridiska tjänster

Överpröva en upphandling
• Ogiltigförklara ett avtal som ingåtts utan att ha upphandlats enligt lag
• Juridisk rådgivning under anbudsskrivningen
Avtalsrättsliga frågor
Skadestånd
Begära ut anbud, e-post och tjänsteanteckningar
Skriva anbud
• Granska ert anbud innan ni skickar in det
• Granska om det finns fel i det vinnande anbudet
Annonsbevakning