Granska ert anbud

Innan ni skickar in ert anbud är det viktigt att kontrollera att ni gjort allt korrekt och att det inte finns några oklarheter i anbudet. Ett anbud kan inte kompletteras efter att anbudstiden gått ut. Visar det sig efter anbudstiden att ert anbud är bristfälligt medför det att ni förlorar affären, även om ni lämnat lägst pris. Om ni skrivit ert anbud själva är det därför viktigt att låta någon annan med hög kunskap inom upphandling granska anbudet. En anbudsgranskning utförd av oss genomförs, till skillnad från hos många andra, av en jurist. Förutom en högkvalificerad granskning av en jurist får ni även mer tid över till er kärnverksamhet. En granskning av ert anbud innebär i praktiken att vi gör en sådan granskning som den upphandlande myndigheten kommer att göra.

Under vår granskning kontrollerar vi att:
• anbudet uppfyller alla skall-krav
• ni har besvarat alla frågor som krävs
• alla prislistor, specifikationer och övriga bilagor är kompletta
• anbudet inte innehåller reservationer eller oklarheter som kan tolkas på fel sätt
• beskrivningar som ska utvärderas är väl formulerade så att ni har möjlighet att få högsta möjliga poäng

Tjänsten anbudsgranskning är anpassningsbar utifrån era önskemål.