Granska vinnande anbud

Om ni har förlorat en upphandling är det viktigt att granska det vinnande anbudet. Det kan finnas felaktigheter och tveksamheter i anbudet som medför att det egentligen skulle ha förkastats. I det fall det vinnande anbudet skall förkastas kan det leda till att ni istället vinner affären, även om ni lämnat ett högre pris.

Under vår granskning av det vinnande anbudet kontrollerar vi att:
• samtliga skall-krav är uppfyllda
• samtliga frågor är besvarade och på ett korrekt sätt
• prislistor, specifikationer och övriga bilagor är fullständiga
• beskrivningar som skall utvärderas är så välformulerade som krävs för att få den poäng som givits