Juridisk rådgivning offentlig upphandling


Vi ger juridisk rådgivning inom offentlig upphandling. Våra upphandlingsjurister ger råd under hela upphandlingsprocessen.

Om ni har förlorat en upphandling hjälper vi er att bedöma om ni bör överpröva. Vill ni överpröva företräder vi er inför förvaltningsdomstol.

Om ni skriver ert anbud själva och behöver juridiska råd under tiden kan ni få hjälp av våra upphandlingsjurister.  Under anbudsskrivningen kan våra jurister eller advokater exempelvis hjälpa er med att:
• tolka förfrågningsunderlaget och ställa frågor till upphandlaren
• besvara frågor kring avtals- och köprätt
• Skriva garantiförbindelser för att åberopa ett annat företags ekonomiska eller yrkesmässiga kapacitet

Se våra referensuppdrag för juridisk rådgivning