Överprövning offentlig upphandling


Om ni har förlorat en offentlig upphandling är det viktigt att granska och analysera tilldelningsbeslutet. All offentlig upphandling regleras av ett omfattande regelverk som ändras ofta.

Våra upphandlingsjurister eller advokater hjälper er att granska tilldelningsbeslutet och ert anbud. Vi granskar även det vinnande anbudet för att hitta eventuella felaktigheter. Efter vår granskning kan vi bedöma hur stor möjligheten är att nå framgång med en överprövning. Vi tycker att leverantörer bör överpröva en upphandling som genomförts på ett tveksamt sätt. Om ni väljer att överpröva företräder vi er inför förvaltningsdomstol, alternativt ger er juridiska råd om ni istället vill sköta överprövningen själva.
Våra juridiska råd grundas på vår mångåriga och breda erfarenhet av offentlig upphandling inom många olika branscher. Vi har tillgång till en omfattande rättsfallsdatabas där vi kan jämföra ert fall mot liknande fall.

Eftersom avtalsspärren oftast gäller i tio dagar från att tilldelningsbeslut  har skickats ut behöver en  granskning av tilldelningsbeslutet göras omgående. Efter tio dagar kan den upphandlande myndigheten ingå avtal och då kan överprövning inte ske. Överprövning kan ske såväl under anbudstiden som efter att tilldelning har skett. Se våra referensuppdrag för överprövning