Skriva anbud offentlig upphandling

Anbudskonsult som hjälper er med anbudet

Om vår anbudshjälp
Vi hjälper er att öka er försäljning till offentlig sektor.
För att vinna en offentlig upphandling krävs att anbudet är både korrekt och attraktivt utformat. Förutsättningarna för att lyckas är att ha kunskap om branschen, affärsmannaskap och hög kompetens med lång erfarenhet inom lagen om offentlig upphandling.

Vi hjälper er att göra rätt från början och vinna fler affärer. Ett litet misstag kan innebära att hela affären går förlorad.
Med oss som partner får ni hjälp att skriva ett korrekt och attraktivt anbud.
När vi skriver ert anbud får ni även mer tid över till er verksamhet. Med oss som partner behöver ni inte längre avstå från att lämna anbud för att ni inte har tid, lust eller för att det är för krångligt. När ni låter oss ta hand om anbudsskrivningen behöver ni bara fokusera på era produkter eller tjänster.
Våra upphandlingskonsulter tar hand om allt såsom annonsbevakning, affärsstrategi, anbudsskrivning och avtalsskrivning.

Våra anbudskonsulter hjälper såväl små som stora företag. Vi har kunder som antingen har erfarnhet av offentlig upphandling sedan tidigare eller som aldrig har lämnat anbud i en offentlig upphandling. Många företag har kunskap och erfarenhet av offentlig upphandling men behöver frigöra tid eller som önskar öka försäljningen till offentlig sektor. Anbudsgivning kräver mycket erfarenhet och är mycket resurskrävande. Det är därför fördelaktigt och kostnadseffektivt att ta in extern hjälp.

Hos oss är hög kvalitet och noggrannhet av högsta prioritet, där kundens bästa alltid är i fokus.

Hur går anbudsskrivningen till?
När vi hjälper er med anbudet tar vi över projektledningen. Vi börjar med att gå igenom hela förfrågningsunderlaget och sammanställer de viktigaste kraven för att få lämna anbud och vad som behöver göras. Därefter går vi tillsammans igenom vår sammanställning samt vad vi behöver ha för information om er verksamhet. Vidare diskuterar vi eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget och vid behov ställer vi frågor till den upphandlande myndigheten. Sedan utformar vi förslag på texter som exempelvis företagspresentation, genomförande plan, kvalitets- och miljöledningssystem. Vidare fyller vi i alla övriga uppgifter i anbudet, samt bifogar alla efterfrågade bevis. När allt är klart gör vi en sista granskning av anbudet i syfte att säkerställa att det håller hög kvalitet och att inget har förbisetts.

Anbudet upprättas av en erfaren anbudskonsult med flera års erfarenhet inom offentlig upphandling och som tidigare har skrivit anbud avseende eran bransch. Granskningen av anbudet sker sedan av en jurist inom offentlig upphandling.

Vad kostar det?
Om ni vill ha en offert för hjälp med ett anbud är det bara att skicka oss upphandlingsdokumenten till info@upphandlingsjuristen.com så återkommer vi inom en arbetsdag med förslag på pris.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till fler affärer!

Se våra referensuppdrag för anbudsskrivning