Kan man kräva miljömärkning i upphandling?

Det finns möjlighet för upphandlande myndigheter att i upphandlingen hänvisa till kriterier som helt eller i vissa delar hänvisar till ett miljömärke. Det går dock inte att ställa krav på miljömärkningen i sig eftersom produkter som inte är märkta ändå kan uppfylla kriterierna för miljömärket. Miljömärkningen är däremot ett bra bevis på att kriterierna uppfylls. Andra likvärdiga bevis måste också godkännas.