Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken D

 • 1988:181 /r1/ Domkapitelslag;
 • 1982:480 Dataförordning
 • 1973:289 Datalag
 • 1979:101 Delgivningsförordning
 • 2011:154 Delgivningsförordning
 • 1970:428 Delgivningslag
 • 2010:1932 Delgivningslag
 • 1980:50 Deltidsförordning
 • 1982:1177 Departementsförordning
 • 1970:653 Departementsprotokoll angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad)
 • 2008:567 Diskrimineringslag
 • 1979:287 Djurskyddsförordning
 • 1988:539 Djurskyddsförordning
 • 1988:534 Djurskyddslag
 • 1998:140 Donationsförordning
 • 2011:346 Drivmedelsförordning
 • 2011:319 Drivmedelslag
 • 1971:1156 Dumpningskungörelse
 • 1975:932 Förordning med dispaschörsinstruktion
 • 2014:214 Förordning om dammsäkerhet
 • 2011:7 Förordning om dansarutbildning
 • 1995:713 Förordning om datortek
 • 1980:547 Förordning om de allmänna advokatbyråerna
 • 2000:628 Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
 • 2001:22 Förordning om den europeiska flyktingfonden
 • 1992:1109 Förordning om den kyrkliga indelningen
 • 1992:1668 Förordning om den officiella statistiken
 • 2001:100 Förordning om den officiella statistiken
 • 2001:512 Förordning om deponering av avfall
 • 1984:692 Förordning om det allmänna företagsregistret
 • 2007:755 Förordning om det allmänna myndighetsregistret
 • 1981:4 Förordning om det statliga person- och adressregistret
 • 1998:1234 Förordning om det statliga personadressregistret
 • 2008:30 Förordning om detaljhandel med nikotinläkemedel
 • 1995:1020 Förordning om digitala ljudradiosändningar
 • 1995:241 Förordning om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
 • 2009:620 Förordning om djurskyddskontrollregister
 • 1970:276 Förordning om doktorsavhandlingar
 • 2006:1577 Förordning om driftbidrag till icke statliga flygplatser
 • 1975:1318 Förordning om dröjsmålsränta på statliga fordringar
 • 1985:738 Förordning om dumpnings- och subventionsundersökningar
 • 1986:687 Förordning om dykarcertifikat m.m.
 • 1977:12 Förordning om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973
 • 1977:13 Förordning om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974
 • 2008:568 Lag om Diskrimineringsombudsmannen
 • 1993:41 Lag om datoriserade bokningssystem för luftfart
 • 2005:1117 Lag om deklarationsombud
 • 1979:84 Lag om delpensionsförsäkring
 • 1992:889 Lag om den officiella statistiken
 • 2001:99 Lag om den officiella statistiken
 • 1998:527 Lag om det statliga personadressregistret
 • 1970:205 Lag om detaljhandel med läkemedel
 • 2007:1455 Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
 • 1994:1850 Lag om direktavdrag för byggnader m.m.
 • 1994:1811 Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
 • 1973:18 Lag om disciplinstraff för krigsmän
 • 2005:59 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • 2009:619 Lag om djurskyddskontrollregister
 • 1969:246 Lag om domstolar i fastighetsmål
 • 1996:242 Lag om domstolsärenden
 • 1977:306 Lag om dryckesskatt
 • 1997:484 Lag om dröjsmålsavgift
 • 1998:1652 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien
 • 1995:1338 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina
 • 1983:534 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
 • 1991:1510 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
 • 1991:606 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien
 • 1994:282 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
 • 1992:1197 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
 • 1988:1614 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
 • 1996:1511 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
 • 1989:686 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
 • 1995:543 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten
 • 1993:1163 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
 • 1991:673 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike
 • 1994:281 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
 • 1997:918 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
 • 1989:691 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
 • 1987:103 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
 • 1983:182 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
 • 1986:76 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
 • 1983:203 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
 • 1997:919 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan
 • 1993:1164 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland
 • 1993:1274 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen
 • 1996:1510 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
 • 1998:258 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien
 • 1995:1504 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta
 • 1992:1195 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius
 • 1992:1196 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko
 • 1993:1398 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia
 • 1986:595 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan
 • 1993:1301 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland
 • 1987:1182 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
 • 1991:1886 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore
 • 1983:912 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka
 • 1995:1468 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
 • 1989:676 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
 • 1988:782 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet
 • 1992:1193 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland
 • 1995:1339 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina
 • 1982:709 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
 • 1993:1397 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela
 • 1994:789 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam
 • 1989:894 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
 • 1992:858 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
 • 1996:1512 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
 • 1927:85 Lag om dödande av förkommen handling
 • 2011:900 Lag om dödande av förkommen handling
 • 2005:130 Lag om dödförklaring
 • 1960:674 Reglemente för Dalby Söderskogs nationalpark