Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken E

 • 1988:1039 Efterforskningsförordning
 • 1980:489 Efterforskningsförordning;
 • 1969:293 Efterlysningskungörelse
 • 1997:288 Elberedskapslag
 • 1982:548 Elförordning
 • 1994:1250 Elförordning
 • 2013:208 Elförordning
 • 1990:806 Elinstallatörsförordning
 • 1975:967 Elinstallatörsförordning;
 • 1997:857 Ellag
 • 1980:371 Epizootiförordning
 • 1999:659 Epizootiförordning
 • 1980:369 Epizootilag
 • 1999:657 Epizootilag
 • 1991:354 Ersättningsförordning;
 • 1971:1197 Ersättningsstadga för riksdagens ledamöter
 • 1964:618 Expeditionskungörelse
 • 1964:39 Exportvagnskungörelse
 • 1972:727 Expropriationskungörelse
 • 1972:719 Expropriationslag
 • 2004:13 Förordning om EG-gödselmedel
 • 1993:1136 Förordning om EG-handelsgödsel
 • 1999:1148 Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
 • 2010:282 Förordning om EU-miljömärket
 • 2013:850 Förordning om EU-miljömärket
 • 2014:1101 Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare
 • 2004:760 Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.
 • 1994:1785 Förordning om Europeiska gemenskapens punktskatteområde
 • 1997:698 Förordning om Europeiska unionens provisoriska resehandling
 • 2011:443 Förordning om Europeiska unionens punktskatteområde
 • 1992:360 Förordning om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
 • 1992:1010 Förordning om effektiv ränta vid konsumentkrediter
 • 2010:2004 Förordning om effektreserv
 • 2009:27 Förordning om ekologisk produktion
 • 1987:978 Förordning om ekonomiska föreningar
 • 1993:560 Förordning om elabonnentavgift
 • 1997:294 Förordning om elberedskap
 • 2003:120 Förordning om elcertifikat
 • 2011:1480 Förordning om elcertifikat
 • 2000:654 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd
 • 2002:1018 Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd
 • 1993:1068 Förordning om elektrisk materiel
 • 1977:585 Förordning om elektrisk materiel m.m.
 • 1957:601 Förordning om elektriska starkströmsanläggningar
 • 1993:1067 Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet
 • 2003:396 Förordning om elektronisk kommunikation
 • 2011:776 Förordning om elektroniska pengar
 • 2007:59 Förordning om elektroniska vägavgiftssystem
 • 2014:59 Förordning om elektroniska vägtullssystem
 • 2013:44 Förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
 • 2009:236 Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur
 • 2014:110 Förordning om en upplysningstjänst för konsumenter
 • 2006:1592 Förordning om energideklaration för byggnader
 • 2009:893 Förordning om energieffektiva åtgärder för myndigheter
 • 2014:347 Förordning om energikartläggning i stora företag
 • 2014:348 Förordning om energimätning i byggnader
 • 1998:654 Förordning om energiteknikbidrag
 • 2012:363 Förordning om ensamrätt till bärgning
 • 1994:1120 Förordning om ersättning för fysioterapi
 • 1981:1057 Förordning om ersättning för inkassokostnader m.m.
 • 1996:1529 Förordning om ersättning för kommittéuppdrag
 • 2004:14 Förordning om ersättning för kostnader för sjuklön
 • 2010:425 Förordning om ersättning för kostnader för sjuklön
 • 1984:482 Förordning om ersättning för riksfärdtjänst
 • 1993:1664 Förordning om ersättning för sjukgymnastik
 • 1979:849 Förordning om ersättning för sjukhusvård m.m.
 • 1996:333 Förordning om ersättning för viss högskoleutbildning
 • 1975:1157 Förordning om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.
 • 1983:790 Förordning om ersättning till vissa förrättningsmän
 • 2010:407 Förordning om ersättning till vissa nyanlända invandrare
 • 1978:45 Förordning om ersättning vid kommittéuppdrag
 • 1987:82 Förordning om ersättning vid sjukresa
 • 1976:430 Förordning om ersättning vid vissa skador av rovdjur
 • 1980:400 Förordning om ersättning vid vissa viltskador, m.m.
 • 1989:858 Förordning om ersättningslån för bostadsändamål
 • 2003:615 Förordning om etikprövning av forskning som avser människor
 • 1997:61 Förordning om ett sekretariat för genusforskning
 • 2004:703 Förordning om europabolag
 • 2006:922 Förordning om europakooperativ
 • 1994:1169 Förordning om europeisk miljömärkning
 • 2008:892 Förordning om europeiskt betalningsföreläggande
 • 1949:341 Förordning om explosiva varor
 • 2014:1513 Förordning om exportbutik på flygplats
 • 1986:265 Förordning om exportkreditgaranti
 • 1990:113 Förordning om exportkreditgaranti
 • 2007:656 Förordning om exportkreditgaranti
 • 1993:72 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal
 • 1996:341 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal
 • 1993:73 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal
 • 1996:342 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal
 • 2009:927 Förordning om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign
 • 1960:335 Kungörelse angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
 • 1940:72 Kungörelse med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
 • 1968:439 Kungörelse om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
 • 1970:264 Kungörelse om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
 • 1969:590 Kungörelse om ersättning vid förundersökning i brottmål
 • 1971:1065 Kungörelse om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
 • 1986:442 Lag mot etnisk diskriminering
 • 1994:134 Lag mot etnisk diskriminering
 • 1992:1684 Lag om EG-gödselmedel
 • 1995:551 Lag om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter
 • 1994:1709 Lag om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
 • 1994:1710 Lag om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
 • 2013:849 Lag om EU-miljömärket
 • 2003:436 Lag om effektreserv
 • 2000:461 Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
 • 2008:112 Lag om ekodesign
 • 1911:55 Lag om ekonomiska föreningar
 • 1951:308 Lag om ekonomiska föreningar
 • 1987:667 Lag om ekonomiska föreningar
 • 1994:1065 Lag om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
 • 2003:113 Lag om elcertifikat
 • 2011:1200 Lag om elcertifikat
 • 1992:1512 Lag om elektromagnetisk kompatibilitet
 • 2003:389 Lag om elektronisk kommunikation
 • 2011:755 Lag om elektroniska pengar
 • 2007:58 Lag om elektroniska vägavgiftssystem
 • 2013:1164 Lag om elektroniska vägtullssystem
 • 1965:136 Lag om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.
 • 1989:329 Lag om en folk- och bostadsräkning år 1990
 • 2006:985 Lag om energideklaration för byggnader
 • 2014:266 Lag om energikartläggning i stora företag
 • 2014:267 Lag om energimätning i byggnader
 • 1984:983 Lag om ensamrätt till bärgning
 • 1993:802 Lag om entreprenadförhållanden inom skolan
 • 1979:1001 Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden
 • 2005:253 Lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna
 • 1993:1652 Lag om ersättning för fysioterapi
 • 1981:739 Lag om ersättning för inkassokostnader m.m.
 • 1985:139 Lag om ersättning för intrång i enskild fiskerätt
 • 1958:566 Lag om ersättning för krigsskada å egendom
 • 1988:589 Lag om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter
 • 1989:225 Lag om ersättning till smittbärare
 • 1999:332 Lag om ersättning till steriliserade i vissa fall
 • 1974:515 Lag om ersättning vid frihetsinskränkning
 • 1990:663 Lag om ersättningsfonder
 • 2010:197 Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor
 • 1994:609 Lag om ett europeiskt miljömärkningssystem
 • 2004:575 Lag om europabolag
 • 2006:595 Lag om europakooperativ
 • 1994:1927 Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • 1996:359 Lag om europeiska företagsråd
 • 2011:427 Lag om europeiska företagsråd
 • 2009:704 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • 2008:879 Lag om europeiskt betalningsföreläggande
 • 2008:1038 Lag om europeiskt småmålsförfarande
 • 1993:1537 Lag om expansionsmedel
 • 1987:11 Lag om exploateringssamverkan
 • 1975:69 Lag om explosiva och brandfarliga varor
 • 1999:445 Lag om exportbutiker
 • 1978:401 Lag om exportkreditstöd
 • 1981:342 Lag om extra avdrag för vissa skogsuttag;
 • 1987:668 Lag om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
 • 1970:88 Stadga om enskilda vårdhem m.m.