Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken G

 • 2002:814 Förordning om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
 • 1975:828 Förordning om garanti för obligationslån
 • 1976:720 Förordning om garanti för obligationslån
 • 1998:929 Förordning om gaturenhållning och skyltning
 • 2006:358 Förordning om genetisk integritet m.m.
 • 1994:901 Förordning om genetiskt modifierade organismer
 • 2010:1770 Förordning om geografisk miljöinformation
 • 2014:21 Förordning om geologisk lagring av koldioxid
 • 1985:619 Förordning om glesbygdsstöd
 • 1990:643 Förordning om glesbygdsstöd
 • 1993:1486 Förordning om godkännande av hovslagare
 • 2005:882 Förordning om grundläggande kassaservice
 • 1988:245 Förordning om grupplivförsäkring för doktorander
 • 1993:1070 Förordning om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet
 • 2000:604 Förordning om gränstullsamarbete med Danmark
 • 2000:3 Förordning om gränstullsamarbete med Finland
 • 2002:1054 Förordning om gränstullsamarbete med Norge
 • 2010:1098 Förordning om gränsälvsöverenskommelsen med Finland
 • 2007:383 Förordning om gränsöverskridande transporter av avfall
 • 1979:1091 Förordning om gränsövervakningen i krig m.m.
 • 1994:741 Förordning om gymnasiesärskolan
 • 1997:1006 Garantiförordning
 • 1964:69 Generalpoststyrelsens Kungörelse angående förlängning av försändelsers liggetid på adresspostanstalt
 • 1920:405 Giftermålsbalk
 • 1971:710 Gravationsbeviskungörelse
 • 1988:655 Grundskoleförordning
 • 1994:1194 Grundskoleförordning
 • 1974:344 Gruvförordning
 • 1974:342 Gruvlag
 • 1962:390 Gränssjukvårdsförordning
 • 1992:394 Gymnasieförordning
 • 2010:2039 Gymnasieförordning
 • 1987:743 Gymnasieförordningen
 • 1967:585 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1970:13 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1970:406 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1971:37 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1971:725 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1972:468 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1973:699 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1974:658 Kungörelse om garanti för obligationslån
 • 1965:533 Kungörelse om garanti för vissa obligationslån
 • 1963:2 Kungörelse om gränstullsamarbete med Finland
 • 1959:591 Kungörelse om gränstullsamarbete med Norge
 • 1998:702 Lag om garantipension
 • 2003:192 Lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
 • 1993:1503 Lag om generellt anställningsstöd
 • 2006:351 Lag om genetisk integritet m.m.
 • 1994:900 Lag om genetiskt modifierade organismer
 • 2010:1767 Lag om geografisk miljöinformation
 • 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn
 • 1986:796 Lag om godtrosförvärv av lösöre
 • 1990:886 Lag om granskning och kontroll av filmer och videogram
 • 2001:1276 Lag om grundläggande kassaservice
 • 2002:599 Lag om grupprättegång
 • 1950:595 Lag om gräns mot allmänt vattenområde
 • 1959:590 Lag om gränstullsamarbete med annan stat
 • 2010:897 Lag om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
 • 1979:1088 Lag om gränsövervakningen i krig m.m.
 • 2014:421 Lag om gymnasial lärlingsanställning
 • 1960:669 Reglemente för Garphyttans nationalpark
 • 1963:420 Reglemente för Gotska Sandöns nationalpark