Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken H

 • 1998:896 /Rubriken upphör att gälla U:2015-07-15/ Förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m. /Rubriken träder i kraft I:2015-07-15/ Förordning om hushållning med mark- och vattenområden
 • 1979:569 Förordning med hovrättsinstruktion
 • 1996:379 Förordning med hovrättsinstruktion
 • 1980:1030 Förordning med hyresnämndsinstruktion
 • 1995:555 Förordning om HFC
 • 2006:1213 Förordning om hamnskydd
 • 1981:403 Förordning om handel med begagnade varor
 • 1999:272 Förordning om handel med begagnade varor
 • 1977:305 Förordning om handel med drycker
 • 2007:375 Förordning om handel med finansiella instrument
 • 2009:659 Förordning om handel med läkemedel
 • 1996:1290 Förordning om handel med läkemedel m.m.
 • 1981:402 Förordning om handel med skrot
 • 2010:1491 Förordning om handel med sälprodukter
 • 2014:1010 Förordning om handel med timmer och trävaror
 • 2004:1205 Förordning om handel med utsläppsrätter
 • 2009:929 Förordning om handel med vissa receptfria läkemedel
 • 1987:423 Förordning om handel med ädelmetallarbeten
 • 1999:780 Förordning om handel med ädelmetallarbeten
 • 1980:398 Förordning om handikappanpassad kollektivtrafik
 • 2011:339 Förordning om handikappanpassning av vissa byggnader
 • 2000:1047 Förordning om handikappersättning och vårdbidrag
 • 1975:928 Förordning om handläggning av partrederiärenden
 • 1995:1301 Förordning om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
 • 2007:227 Förordning om handläggning av statliga bosättningslån
 • 2000:1077 Förordning om handläggning av ärenden enligt skatteavtal
 • 1984:985 Förordning om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd
 • 1993:1138 Förordning om hantering av statliga fordringar
 • 1976:181 Förordning om hovrätternas domkretsar
 • 1992:128 Förordning om hovrätternas domkretsar
 • 2012:365 Förordning om häradsallmänningar
 • 2002:763 Förordning om högskoleintroducerande utbildning
 • 2000:20 Förordning om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.
 • 2012:75 H.M. Konungens tillkännagivande
 • 1736:0123 2 Handelsbalk
 • 1990:733 Handelskammarförordning
 • 1974:188 Handelsregisterförordning
 • 1974:157 Handelsregisterlag
 • 1981:847 Handräckningslag
 • 2010:1341 Havsmiljöförordning
 • 2015:400 Havsplaneringsförordning
 • 1981:1362 Hemförsäljningsförordning
 • 2000:275 Hemförsäljningsförordning
 • 1981:1361 Hemförsäljningslag
 • 1997:146 Hemvärnsförordning
 • 1970:304 Hemvärnskungörelse
 • 1978:304 Hyresförhandlingslag
 • 2010:2011 Häktesförordning
 • 2010:611 Häkteslag
 • 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag
 • 1983:616 Hälsoskyddsförordning
 • 1982:1080 Hälsoskyddslag
 • 1942:840 Hämtningskungörelse
 • 1993:100 Högskoleförordning
 • 1977:263 Högskoleförordning;
 • 1977:218 Högskolelag
 • 1992:1434 Högskolelag
 • 1994:749 Lag om Handikappombudsmannen
 • 2006:1209 Lag om hamnskydd
 • 1999:271 Lag om handel med begagnade varor
 • 1977:293 Lag om handel med drycker
 • 1994:618 Lag om handel med el, m.m.
 • 1991:980 Lag om handel med finansiella instrument
 • 2009:366 Lag om handel med läkemedel
 • 1996:1152 Lag om handel med läkemedel m.m.
 • 1981:2 Lag om handel med skrot och begagnade varor
 • 2011:1070 Lag om handel med sälprodukter
 • 2014:1009 Lag om handel med timmer och trävaror
 • 2004:1199 Lag om handel med utsläppsrätter
 • 2009:730 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 • 1986:985 Lag om handel med ädelmetallarbeten
 • 1999:779 Lag om handel med ädelmetallarbeten
 • 1991:351 Lag om handelsagentur
 • 1980:1102 Lag om handelsbolag och enkla bolag
 • 1979:558 Lag om handikappanpassad kollektivtrafik
 • 1998:703 Lag om handikappersättning och vårdbidrag
 • 1946:807 Lag om handläggning av domstolsärenden
 • 1974:579 Lag om handläggningen av nådeärenden
 • 1974:613 Lag om handläggningen av vissa regeringsärenden
 • 1995:1506 Lag om hemlig kameraövervakning
 • 2007:978 Lag om hemlig rumsavlyssning
 • 1938:121 Lag om hittegods
 • 1987:813 Lag om homosexuella sambor
 • 1966:742 Lag om hotell- och pensionatrörelse
 • 1923:116 Lag om hundskatt
 • 1987:12 Lag om hushållning med naturresurser m.m.
 • 1993:588 Lag om husläkare
 • 2008:344 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
 • 1998:543 Lag om hälsodataregister
 • 1952:166 Lag om häradsallmänningar
 • 1960:668 Reglemente för Hamra nationalpark
 • 1944:42 Reglemente för handelsflottans pensionsanstalt
 • 1992:950 Tillkännagivande om höjning av riddarhuskapitationsavgiften