Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken I

 • 2007:1075 Förordning med instruktion för Gentekniknämnden
 • 1985:833 Förordning med instruktion för AMU-gruppen
 • 1994:2047 Förordning med instruktion för Alkoholinspektionen
 • 2007:1216 Förordning med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
 • 2007:1041 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
 • 1988:1137 Förordning med instruktion för Arbetsdomstolen
 • 2007:1030 Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen
 • 2007:829 Förordning med instruktion för Arbetsgivarverket
 • 1990:130 Förordning med instruktion för Arbetslivsfonden
 • 1995:864 Förordning med instruktion för Arbetslivsinstitutet
 • 1999:1423 Förordning med instruktion för Arbetsmarknadsverket
 • 2001:623 Förordning med instruktion för Arbetsmarknadsverket
 • 1991:1158 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöfonden
 • 1988:732 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet
 • 2000:1211 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket
 • 2007:913 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket
 • 2007:1194 Förordning med instruktion för Arkitekturmuseet
 • 1988:707 Förordning med instruktion för Banverket
 • 1996:286 Förordning med instruktion för Banverket
 • 2007:1027 Förordning med instruktion för Banverket
 • 2002:379 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen
 • 2007:1021 Förordning med instruktion för Barnombudsmannen
 • 1988:368 Förordning med instruktion för Bergsstaten
 • 2007:1319 Förordning med instruktion för Bergsstaten
 • 2007:783 Förordning med instruktion för Bokföringsnämnden
 • 2004:368 Förordning med instruktion för Bolagsverket
 • 2007:1110 Förordning med instruktion för Bolagsverket
 • 1988:903 Förordning med instruktion för Bostadsdomstolen
 • 1988:590 Förordning med instruktion för Boverket
 • 1996:124 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2004:1258 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2007:1065 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2009:1482 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2012:546 Förordning med instruktion för Boverket
 • 2007:1170 Förordning med instruktion för Brottsförebyggande rådet
 • 1994:572 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten
 • 2007:1171 Förordning med instruktion för Brottsoffermyndigheten
 • 1988:521 Förordning med instruktion för Bränslenämnden
 • 1989:774 Förordning med instruktion för Byggnadsstyrelsen
 • 2007:1071 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
 • 2007:975 Förordning med instruktion för Datainspektionen
 • 2008:1401 Förordning med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen
 • 2003:1125 Förordning med instruktion för Djurskyddsmyndigheten
 • 2008:427 Förordning med instruktion för Domarnämnden
 • 2010:1793 Förordning med instruktion för Domarnämnden
 • 2007:1073 Förordning med instruktion för Domstolsverket
 • 1992:775 Förordning med instruktion för Domänverket
 • 2013:1031 Förordning med instruktion för E-hälsomyndigheten
 • 2010:1497 Förordning med instruktion för E-legitimationsnämnden
 • 2007:972 Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
 • 2003:884 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 2007:761 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket
 • 2007:1121 Förordning med instruktion för Elsäkerhetsverket
 • 2007:1118 Förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen
 • 2012:666 Förordning med instruktion för Ersättningsnämnden
 • 2007:1217 Förordning med instruktion för Exportkreditnämnden
 • 2009:606 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen
 • 2007:1040 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
 • 2007:1074 Förordning med instruktion för Fideikommissnämnden
 • 2006:1022 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 2007:841 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 2009:93 Förordning med instruktion för Finansinspektionen
 • 2007:652 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
 • 2007:760 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
 • 2011:446 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet
 • 1991:827 Förordning med instruktion för Fiskeriverket
 • 1996:145 Förordning med instruktion för Fiskeriverket
 • 2007:1045 Förordning med instruktion för Fiskeriverket
 • 2000:152 Förordning med instruktion för Flygplatsnämnden
 • 2007:1218 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin
 • 2013:727 Förordning med instruktion för Folke Bernadotteakademin
 • 1992:850 Förordning med instruktion för Folkhälsoinstitutet
 • 2013:1020 Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten
 • 2007:786 Förordning med instruktion för Forskarskattenämnden
 • 1988:1201 Förordning med instruktion för Forskningsrådsnämnden
 • 1994:643 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket
 • 2007:758 Förordning med instruktion för Fortifikationsverket
 • 2007:1197 Förordning med instruktion för Forum för levande historia
 • 2007:854 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk
 • 2007:937 Förordning med instruktion för Försvarets radioanstalt
 • 2007:852 Förordning med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
 • 2010:654 Förordning med instruktion för Försvarsexportmyndigheten
 • 2000:555 Förordning med instruktion för Försvarsmakten
 • 2007:1266 Förordning med instruktion för Försvarsmakten
 • 2004:1299 Förordning med instruktion för Försäkringskassan
 • 2007:1235 Förordning med instruktion för Försäkringskassan
 • 2009:1174 Förordning med instruktion för Försäkringskassan
 • 2007:1154 Förordning med instruktion för Glesbygdsverket
 • 2007:1034 Förordning med instruktion för Handikappombudsmannen
 • 2007:1227 Förordning med instruktion för Harpsundsnämnden
 • 2011:619 Förordning med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
 • 2007:990 Förordning med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd
 • 2003:7 Förordning med instruktion för Högskoleverket
 • 2007:1293 Förordning med instruktion för Högskoleverket
 • 1979:567 Förordning med instruktion för Högsta domstolen
 • 1996:377 Förordning med instruktion för Högsta domstolen
 • 1996:378 Förordning med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
 • 1977:987 Förordning med instruktion för ILO-kommittén
 • 2007:1163 Förordning med instruktion för Institutet för rymdfysik
 • 1975:1345 Förordning med instruktion för Justitiekanslern
 • 2007:1033 Förordning med instruktion för Jämställdhetsnämnden
 • 2007:1035 Förordning med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
 • 2004:527 Förordning med instruktion för Järnvägsstyrelsen
 • 2007:1028 Förordning med instruktion för Järnvägsstyrelsen
 • 1988:913 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet
 • 1994:634 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet
 • 2007:824 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet
 • 1993:886 Förordning med instruktion för Kanslersämbetet
 • 1988:525 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • 2007:1064 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • 2009:947 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • 2007:1221 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 2009:894 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 2012:990 Förordning med instruktion för Kommerskollegium
 • 1996:99 Förordning med instruktion för Konjunkturinstitutet
 • 2007:759 Förordning med instruktion för Konjunkturinstitutet
 • 2007:1117 Förordning med instruktion för Konkurrensverket
 • 2007:1199 Förordning med instruktion för Konstnärsnämnden
 • 1990:1179 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 2007:1139 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 2009:607 Förordning med instruktion för Konsumentverket
 • 1992:512 Förordning med instruktion för Krigsarkivet
 • 2007:842 Förordning med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
 • 2005:985 Förordning med instruktion för Kriminalvården
 • 2007:1172 Förordning med instruktion för Kriminalvården
 • 2007:1173 Förordning med instruktion för Kriminalvårdsnämnden
 • 2006:883 Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten
 • 2007:781 Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten
 • 1994:2059 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 2007:1066 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 2008:1421 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket
 • 2005:742 Förordning med instruktion för Kustbevakningen
 • 2007:853 Förordning med instruktion för Kustbevakningen
 • 1988:1149 Förordning med instruktion för Kyrkofondens styrelse
 • 2007:1055 Förordning med instruktion för Kärnavfallsfonden
 • 2008:694 Förordning med instruktion för Lantmäteriet
 • 2009:946 Förordning med instruktion för Lantmäteriet
 • 2001:1259 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
 • 2007:1043 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
 • 2009:1426 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket
 • 2007:756 Förordning med instruktion för Lotteriinspektionen
 • 1988:1135 Förordning med instruktion för Lotterinämnden
 • 2004:1110 Förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen
 • 2007:959 Förordning med instruktion för Luftfartsstyrelsen
 • 1988:78 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2004:1120 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2007:1156 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2010:184 Förordning med instruktion för Luftfartsverket
 • 2007:1205 Förordning med instruktion för Läkemedelsverket
 • 1988:1564 Förordning med instruktion för Marknadsdomstolen
 • 2000:258 Förordning med instruktion för Medlingsinstitutet
 • 2007:912 Förordning med instruktion för Medlingsinstitutet
 • 2004:294 Förordning med instruktion för Migrationsverket
 • 2007:996 Förordning med instruktion för Migrationsverket
 • 1994:713 Förordning med instruktion för Militärhögskolan
 • 2007:1177 Förordning med instruktion för Moderna museet
 • 2014:134 Förordning med instruktion för Myndigheten för delaktighet
 • 2011:124 Förordning med instruktion för Myndigheten för kulturanalys
 • 2010:1062 Förordning med instruktion för Myndigheten för radio och tv
 • 2007:1176 Förordning med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
 • 1988:518 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2001:1096 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2007:1052 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2009:1476 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2012:989 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket
 • 2007:1076 Förordning med instruktion för Notarienämnden
 • 2007:1193 Förordning med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • 2007:1032 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering
 • 2008:1328 Förordning med instruktion för Nämnden mot diskriminering
 • 2007:1152 Förordning med instruktion för Oljekrisnämnden
 • 1988:346 Förordning med instruktion för Patentbesvärsrätten
 • 2010:1054 Förordning med instruktion för Patentombudsnämnden
 • 2009:1173 Förordning med instruktion för Pensionsmyndigheten
 • 2007:1072 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet
 • 2014:1102 Förordning med instruktion för Polismyndigheten
 • 2007:951 Förordning med instruktion för Post- och telestyrelsen
 • 1988:79 Förordning med instruktion för Postverket
 • 2007:843 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
 • 2007:1191 Förordning med instruktion för Presstödsnämnden
 • 2007:1190 Förordning med instruktion för Radio- och TV-verket
 • 1989:10 Förordning med instruktion för Rederinämnden
 • 2007:1160 Förordning med instruktion för Rederinämnden
 • 1996:1515 Förordning med instruktion för Regeringskansliet
 • 1979:568 Förordning med instruktion för Regeringsrätten
 • 2006:1076 Förordning med instruktion för Registernämnden
 • 2007:1039 Förordning med instruktion för Resegarantinämnden
 • 2007:1077 Förordning med instruktion för Revisorsnämnden
 • 2007:1184 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet
 • 2014:1585 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet
 • 2009:1593 Förordning med instruktion för Riksarkivet
 • 2007:1179 Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
 • 1989:248 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
 • 2007:1447 Förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
 • 1989:773 Förordning med instruktion för Rikspolisstyrelsen
 • 1999:279 Förordning med instruktion för Rikstrafiken
 • 2007:1026 Förordning med instruktion för Rikstrafiken
 • 2008:1338 Förordning med instruktion för Rikstrafiken
 • 2007:1187 Förordning med instruktion för Riksutställningar
 • 2007:859 Förordning med instruktion för Riksvärderingsnämnden
 • 1989:847 Förordning med instruktion för Riksåklagaren
 • 1996:80 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen
 • 2007:1115 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen
 • 2003:502 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
 • 2007:1079 Förordning med instruktion för Rättshjälpsnämnden
 • 1991:944 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket
 • 2007:976 Förordning med instruktion för Rättsmedicinalverket
 • 2011:131 Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen
 • 2007:1239 Förordning med instruktion för Sametinget
 • 2009:1395 Förordning med instruktion för Sametinget
 • 2008:924 Förordning med instruktion för Signalspaningsnämnden
 • 1988:14 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket
 • 1995:589 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket
 • 2007:1161 Förordning med instruktion för Sjöfartsverket
 • 2007:785 Förordning med instruktion för Skatterättsnämnden
 • 2003:1106 Förordning med instruktion för Skatteverket
 • 2007:780 Förordning med instruktion för Skatteverket
 • 2005:1160 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen
 • 2007:1046 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen
 • 2014:1578 Förordning med instruktion för Skolforskningsinstitutet
 • 2007:1215 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 2010:604 Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet
 • 1988:1236 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2007:1202 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2009:1243 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2015:284 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen
 • 2007:831 Förordning med instruktion för Statens ansvarsnämnd
 • 2007:1182 Förordning med instruktion för Statens biografbyrå
 • 2007:836 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd
 • 2002:669 Förordning med instruktion för Statens bostadsnämnd
 • 2007:1153 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 2014:520 Förordning med instruktion för Statens energimyndighet
 • 1992:1533 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk
 • 2007:757 Förordning med instruktion för Statens fastighetsverk
 • 2007:1214 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
 • 2009:267 Förordning med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
 • 2007:1056 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 2009:945 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut
 • 2007:860 Förordning med instruktion för Statens haverikommission
 • 2007:1180 Förordning med instruktion för Statens historiska museer
 • 2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer
 • 2007:1132 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse
 • 1996:148 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 2007:1042 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 2009:1464 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk
 • 2000:1367 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 2006:172 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 2007:1029 Förordning med instruktion för Statens järnvägar
 • 1988:743 Förordning med instruktion för Statens konstråd
 • 2007:1188 Förordning med instruktion för Statens konstråd
 • 2007:1186 Förordning med instruktion för Statens kulturråd
 • 2012:515 Förordning med instruktion för Statens kulturråd
 • 1988:857 Förordning med instruktion för Statens livsmedelsverk
 • 1996:147 Förordning med instruktion för Statens livsmedelsverk
 • 2007:1067 Förordning med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
 • 1990:571 Förordning med instruktion för Statens maritima museer
 • 2007:1198 Förordning med instruktion för Statens maritima museer
 • 2010:1923 Förordning med instruktion för Statens medieråd
 • 2007:1196 Förordning med instruktion för Statens musiksamlingar
 • 2010:1922 Förordning med instruktion för Statens musikverk
 • 1994:1007 Förordning med instruktion för Statens oljelager
 • 2005:890 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk
 • 2007:857 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk
 • 2012:208 Förordning med instruktion för Statens servicecenter
 • 2007:826 Förordning med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd
 • 2008:613 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion
 • 2009:1215 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion
 • 2011:556 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion
 • 1991:1121 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2002:1160 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2008:612 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2009:1214 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2011:555 Förordning med instruktion för Statens skolverk
 • 2007:832 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensionsverk
 • 1988:1136 Förordning med instruktion för Statens ungdomsråd
 • 2007:834 Förordning med instruktion för Statens utlandslönenämnd
 • 2007:1058 Förordning med instruktion för Statens va-nämnd
 • 2007:835 Förordning med instruktion för Statens överklagandenämnd
 • 2007:762 Förordning med instruktion för Statistiska centralbyrån
 • 1992:877 Förordning med instruktion för Statskontoret
 • 2005:862 Förordning med instruktion för Statskontoret
 • 2007:827 Förordning med instruktion för Statskontoret
 • 2008:452 Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 1975:1012 Förordning med instruktion för Stängselnämnden
 • 1995:1100 Förordning med instruktion för Svenska FAO-kommittén
 • 2007:950 Förordning med instruktion för Svenska Unescorådet
 • 2007:1224 Förordning med instruktion för Svenska institutet
 • 2015:152 Förordning med instruktion för Svenska institutet
 • 2007:1201 Förordning med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon
 • 2002:1050 Förordning med instruktion för Säkerhetspolisen
 • 2014:1103 Förordning med instruktion för Säkerhetspolisen
 • 2007:1189 Förordning med instruktion för Taltidningsnämnden
 • 1992:895 Förordning med instruktion för Telestyrelsen
 • 2009:145 Förordning med instruktion för Tillväxtverket
 • 2007:1263 Förordning med instruktion för Totalförsvarets pliktverk
 • 2010:186 Förordning med instruktion för Trafikanalys
 • 2010:185 Förordning med instruktion för Trafikverket
 • 2008:1300 Förordning med instruktion för Transportstyrelsen
 • 1991:2014 Förordning med instruktion för Trollhätte kanalverk
 • 2007:782 Förordning med instruktion för Tullverket
 • 1994:1202 Förordning med instruktion för Ungdomsstyrelsen
 • 2012:810 Förordning med instruktion för Universitetskanslersämbetet
 • 2001:240 Förordning med instruktion för Valmyndigheten
 • 2007:977 Förordning med instruktion för Valmyndigheten
 • 2007:1291 Förordning med instruktion för Verket för högskoleservice
 • 2007:1114 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem
 • 2009:1101 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem
 • 2000:1199 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
 • 2007:1397 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
 • 2009:975 Förordning med instruktion för Vetenskapsrådet
 • 1992:1467 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 1997:652 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 2007:960 Förordning med instruktion för Vägverket
 • 1994:645 Förordning med instruktion för Värnpliktsverket
 • 1979:740 Förordning med instruktion för bankinspektionen
 • 1988:93 Förordning med instruktion för bankinspektionen
 • 1980:806 Förordning med instruktion för biståndskontorschef
 • 1988:984 Förordning med instruktion för brottsskadenämnden
 • 1984:228 Förordning med instruktion för bränslenämnden
 • 2007:1057 Förordning med instruktion för det statliga lantmäteriet
 • 1989:6 Förordning med instruktion för domkapitlen
 • 1991:937 Förordning med instruktion för finansinspektionen
 • 1988:1093 Förordning med instruktion för handelssekreterare
 • 2012:749 Förordning med instruktion för handelssekreterare
 • 1986:600 Förordning med instruktion för kammarkollegiet
 • 1988:1531 Förordning med instruktion för konjunkturinstitutet
 • 1988:678 Förordning med instruktion för kungl. biblioteket
 • 1988:591 Förordning med instruktion för länsbostadsnämnderna
 • 1984:181 Förordning med instruktion för militärledningen
 • 1986:1346 Förordning med instruktion för skatteförvaltningen
 • 1988:832 Förordning med instruktion för skatteförvaltningen
 • 1988:1094 Förordning med instruktion för statens handikappråd
 • 1991:375 Förordning med instruktion för statens jordbruksverk
 • 1986:448 Förordning med instruktion för statskontoret
 • 1988:1532 Förordning med instruktion för statsrådslönenämnden
 • 1985:764 Förordning med instruktion för televerket
 • 1992:247 Förordning med instruktion för utrikesrepresentationen
 • 2014:115 Förordning med instruktion för utrikesrepresentationen
 • 1989:757 Förordning med instruktion för vapenfristyrelsen
 • 2004:1266 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten
 • 2007:971 Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten
 • 2007:1174 Förordning med instruktion för övervakningsnämnderna
 • 2008:1102 Förordning om INCF-sekretariatet
 • 1997:1159 Förordning om IT-utbildning
 • 2001:1132 Förordning om Institutet för fortbildning av journalister
 • 2003:144 Förordning om Institutet för internationell ekonomi
 • 1994:1244 Förordning om Institutet för miljömedicin
 • 2003:145 Förordning om Institutet för social forskning
 • 2009:284 Förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • 1987:1142 Förordning om import och export av kaffe
 • 1984:53 Förordning om import- och exportreglering
 • 1997:969 Förordning om import- och exportreglering
 • 1978:507 Förordning om industrigarantilån m.m.
 • 1981:977 Förordning om information genom dagspressannonsering
 • 2014:1564 Förordning om infrastrukturavgifter på väg
 • 1987:1115 Förordning om införande av ny tullagstiftning
 • 1994:1830 Förordning om införsel av levande djur m.m.
 • 2012:596 Förordning om införsel av och handel med sprutor och kanyler
 • 1975:994 Förordning om införsel av växter m.m.
 • 1994:1248 Förordning om införsel och utförsel av växter m.m.
 • 2001:957 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2002
 • 2002:778 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2003
 • 2003:635 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2004
 • 2004:1048 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2005
 • 2005:795 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2006
 • 2006:1264 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2007
 • 2007:1023 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2008
 • 2008:905 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2009
 • 2009:926 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2010
 • 2010:1134 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2011
 • 2011:1019 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2012
 • 2012:562 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2013
 • 2013:719 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2014
 • 2014:1054 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2015
 • 1976:504 Förordning om inkomstgarantier för konstnärer
 • 1998:1340 Förordning om inkomstgrundad ålderspension
 • 1999:1420 Förordning om inkomstindex avseende åren 1960-1998
 • 1999:1419 Förordning om inkomstindex för år 2000
 • 2000:1171 Förordning om inkomstindex för år 2001
 • 2001:956 Förordning om inkomstindex för år 2002
 • 2002:747 Förordning om inkomstindex för år 2003
 • 2003:636 Förordning om inkomstindex för år 2004
 • 2004:1047 Förordning om inkomstindex för år 2005
 • 2005:794 Förordning om inkomstindex för år 2006
 • 2006:1263 Förordning om inkomstindex för år 2007
 • 2007:1022 Förordning om inkomstindex för år 2008
 • 2008:904 Förordning om inkomstindex för år 2009
 • 2009:925 Förordning om inkomstindex för år 2010
 • 2010:1133 Förordning om inkomstindex för år 2011
 • 2011:1016 Förordning om inkomstindex för år 2012
 • 2012:559 Förordning om inkomstindex för år 2013
 • 2013:716 Förordning om inkomstindex för år 2014
 • 2014:1055 Förordning om inkomstindex för år 2015
 • 2004:330 Förordning om inlåningsverksamhet
 • 1989:166 Förordning om inrättandet av tjänster
 • 2005:142 Förordning om inskrivning av rätt till luftfartyg
 • 1999:1385 Förordning om inskrivningsmyndigheternas verksamhetsområde
 • 2011:834 Förordning om insättningsgaranti
 • 2008:1080 Förordning om inteckningsbrevsregister
 • 1994:1060 Förordning om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • 2007:603 Förordning om intern styrning och kontroll
 • 1982:127 Förordning om internationell fiskekontroll
 • 2000:704 Förordning om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2000:388 Förordning om internationellt polisiärt samarbete
 • 2010:705 Förordning om internationellt polisiärt samarbete
 • 2000:1222 Förordning om internationellt tullsamarbete
 • 1997:581 Förordning om interpraktikstipendier
 • 2014:1064 Förordning om intäktsram för elnätsföretag
 • 1947:174 Förordning om investeringsfonder
 • 2004:75 Förordning om investeringsfonder
 • 1977:387 Förordning om investeringsgaranti
 • 1987:861 Förordning om investeringsgaranti
 • 2005:746 Förordning om investeringsgaranti
 • 2007:159 Förordning om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.
 • 1993:1229 Indrivningsförordning
 • 2013:250 Industriutsläppsförordning
 • 1981:956 Inkassoförordning
 • 1974:182 Inkassolag
 • 1999:1229 Inkomstskattelag
 • 1985:915 Inrättandeförordning
 • 1991:1749 Inrättandeförordning
 • 1996:1023 Insiderförordning
 • 1990:1342 Insiderlag
 • 2000:1086 Insiderstrafflag
 • 2000:309 Inskrivningsförordning
 • 1974:1061 Inskrivningsregisterkungörelse
 • 1946:412 Instruktion för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer;
 • 1968:656 Instruktion för offentligt ombud hos stadshypoteksförening
 • 1951:636 Instruktion för vägtrafikombud
 • 1909:30 Internationell konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell natur
 • 1994:193 Internationell upphovsrättsförordning
 • 2006:1228 Internrevisionsförordning
 • 2000:1149 Isbrytarförordning
 • 1966:121 Isbrytarkungörelse
 • 1967:68 Kungl. Maj:ts Kungörelse angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
 • 1973:786 Kungörelse om inbetalning av överlastavgift
 • 1973:1016 Kungörelse om införande av ny tullagstiftning
 • 1972:605 Kungörelse om införande av ny vägtrafiklagstiftning
 • 1971:712 Kungörelse om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar
 • 1973:766 Kungörelse om interimslicens för fordon
 • 1974:681 Kungörelse om internationella vägtransporter
 • 1974:713 Kungörelse om intyg vid utförsel av växter
 • 1962:382 Lag angående införande av lagen om allmän försäkring
 • 1928:280 Lag angående införande av lagen om arv
 • 1927:78 Lag angående införande av lagen om försäkringsavtal
 • 1936:82 Lag angående införande av lagen om skuldebrev
 • 1930:105 Lag angående införande av lagen om testamente
 • 2013:353 Lag med instruktion för Partibidragsnämnden
 • 1993:1426 Lag med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
 • 2012:883 Lag med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
 • 1986:765 Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän
 • 1987:518 Lag med instruktion för Riksdagens revisorer
 • 2012:884 Lag med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd
 • 2011:745 Lag med instruktion för Riksdagsförvaltningen
 • 2002:1023 Lag med instruktion för Riksrevisionen
 • 1993:1427 Lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
 • 2012:881 Lag med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden
 • 1974:1037 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden
 • 2012:880 Lag med instruktion för Valprövningsnämnden
 • 2000:419 Lag med instruktion för riksdagsförvaltningen
 • 1974:174 Lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
 • 1999:1230 Lag om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
 • 2009:1514 Lag om immunitet för stater och deras egendom
 • 1985:988 Lag om immunitet för vissa vittnen m.fl.
 • 1976:661 Lag om immunitet och privilegier i vissa fall
 • 1984:1090 Lag om inbetalning på förnyelsekonto
 • 1984:501 Lag om inbetalning på likviditetskonto;
 • 1993:931 Lag om individuellt pensionssparande
 • 1993:891 Lag om indrivning av statliga fordringar m.m.
 • 2006:1116 Lag om information till passagerare m.m.
 • 2014:52 Lag om infrastrukturavgifter på väg
 • 1975:1386 Lag om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
 • 2005:552 Lag om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
 • 1989:828 Lag om införande av aktiekontolagen (1989:827)
 • 1964:163 Lag om införande av brottsbalken;
 • 1970:989 Lag om införande av fastighetsbildningslagen
 • 1991:482 Lag om införande av folkbokföringslagen (1991:481)
 • 1982:728 Lag om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713)
 • 2010:2044 Lag om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)
 • 1949:382 Lag om införande av föräldrabalken
 • 1977:180 Lag om införande av kommunallagen
 • 1992:301 Lag om införande av kyrkolagen (1992:300)
 • 1998:1592 Lag om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
 • 2004:47 Lag om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
 • 2014:967 Lag om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
 • 1998:811 Lag om införande av miljöbalken
 • 1920:406 Lag om införande av nya giftermålsbalken
 • 1970:995 Lag om införande av nya jordabalken
 • 1958:638 Lag om införande av nya ärvdabalken
 • 1985:1101 Lag om införande av skollagen (1985:1100)
 • 2010:801 Lag om införande av skollagen (2010:800)
 • 2010:111 Lag om införande av socialförsäkringsbalken
 • 1994:1221 Lag om införande av stiftelselagen (1994:1220)
 • 1987:788 Lag om införande av äktenskapsbalken
 • 2012:595 Lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler
 • 1994:615 Lag om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling
 • 1963:587 Lag om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
 • 1998:674 Lag om inkomstgrundad ålderspension
 • 2004:299 Lag om inlåningsverksamhet
 • 1935:101 Lag om inlösen av vissa frälseräntor
 • 1974:610 Lag om inrikes vägtransport
 • 1984:1140 Lag om insemination
 • 1955:227 Lag om inskrivning av rätt till luftfartyg
 • 1973:98 Lag om inskrivningsregister
 • 1987:439 Lag om inskränkning i rätten att överklaga
 • 2014:105 Lag om insyn i finansiering av partier
 • 2005:590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
 • 1995:1571 Lag om insättningsgaranti
 • 2008:1075 Lag om inteckningsbrevsregister
 • 2013:315 Lag om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
 • 1994:451 Lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • 1997:192 Lag om internationell adoptionsförmedling
 • 1979:552 Lag om internationell adoptionshjälp
 • 1985:193 Lag om internationell järnvägstrafik
 • 2015:338 Lag om internationell järnvägstrafik
 • 2000:562 Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 1985:367 Lag om internationella faderskapsfrågor
 • 1937:81 Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
 • 2000:343 Lag om internationellt polisiärt samarbete
 • 2000:1219 Lag om internationellt tullsamarbete
 • 1955:257 Lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
 • 1999:158 Lag om investerarskydd
 • 2011:1268 Lag om investeringssparkonto
 • 2000:723 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2000:1333 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2001:782 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2002:788 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2004:371 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
 • 2004:745 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål