Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken N

 • 1997:262 Förordning om nationell väghållningsplan
 • 2009:1299 Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • 2003:65 Förordning om nationella utsläppstak för luftföroreningar
 • 2005:661 Förordning om nationellt identitetskort
 • 1996:93 Förordning om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
 • 2000:672 Förordning om naturgasavgift
 • 1927:485 Förordning om nedsättning av pengar hos myndighet
 • 1990:983 Förordning om nedsättning av socialavgifter
 • 1994:549 Förordning om nedsättning av socialavgifter
 • 1982:327 Förordning om notarius publicus
 • 1976:758 Förordning om nya sedlar på ettusen kronor
 • 2014:936 Förordning om näringsförbud
 • 1968:556 Förordning om näringstillstånd m.m.
 • 1939:741 Kungörelse angående ny svensk koralbok
 • 1965:510 Kungörelse om nya sedlar på etthundra kronor
 • 1966:2 Kungörelse om nya sedlar på fem kronor
 • 1965:68 Kungörelse om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor
 • 1968:128 Kungörelse om nya sedlar på tio kronor
 • 2010:1446 Lag om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden
 • 1978:800 Lag om namn och bild i reklam
 • 2009:724 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • 2006:24 Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
 • 1927:56 Lag om nedsättning av pengar hos myndighet
 • 1990:912 Lag om nedsättning av socialavgifter
 • 2004:114 Lag om nordisk konvention om social trygghet
 • 2013:134 Lag om nordisk konvention om social trygghet
 • 1974:752 Lag om nordisk vittnesplikt m.m.
 • 1981:1363 Lag om notarius publicus
 • 1978:234 Lag om nämnder för vissa trafikfrågor
 • 1986:436 Lag om näringsförbud
 • 2014:836 Lag om näringsförbud
 • 1982:1136 Namnförordning
 • 1982:670 Namnlag
 • 1962:704 Narkotikaförordning
 • 1968:64 Narkotikastrafflag
 • 1987:938 Nationalparksförordning
 • 2009:55 Nationalstadsparksförordning
 • 2000:673 Naturgasförordning
 • 2006:1043 Naturgasförordning
 • 2000:599 Naturgaslag
 • 2005:403 Naturgaslag
 • 1976:484 Naturvårdsförordning
 • 1964:822 Naturvårdslag
 • 1984:488 Notarieförordning
 • 1990:469 Notarieförordning
 • 1982:1249 Närradioförordning
 • 1982:459 Närradiolag
 • 1960:671 Reglemente för Norra Kvills nationalpark