Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken O

 • 2000:22 Förordning om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
 • 1997:406 Förordning om offentlig försvarare m.m.
 • 1997:405 Förordning om offentligt biträde
 • 2009:1390 Förordning om officiella veterinärer
 • 1994:1966 Förordning om omföring av allmän pensionsavgift
 • 1994:752 Förordning om omföring av vissa allmänna avgifter
 • 2004:675 Förordning om omgivningsbuller
 • 1998:1252 Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 • 2009:1240 Förordning om omskärelse av pojkar
 • 2006:1024 Förordning om omstruktureringsstöd till sockerproducenter
 • 2006:1119 Förordning om omvandling av fängelse på livstid
 • 1996:581 Förordning om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
 • 1995:832 Lag om obduktion m.m.
 • 2010:738 Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
 • 1990:291 Lag om obeställbara postförsändelser
 • 1976:600 Lag om offentlig anställning
 • 1994:260 Lag om offentlig anställning
 • 1992:1528 Lag om offentlig upphandling
 • 2007:1091 Lag om offentlig upphandling
 • 2006:451 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
 • 1996:1620 Lag om offentligt biträde
 • 2009:1254 Lag om officiella veterinärer
 • 1973:651 Lag om ogifta samboendes gemensamma bostad
 • 1994:758 Lag om ombildning av landshypoteksinstitutionen
 • 1976:511 Lag om omhändertagande av berusade personer m.m
 • 1996:1615 Lag om omräkningstal för 1997 års taxeringsvärde
 • 1997:441 Lag om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden
 • 1998:525 Lag om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden
 • 1999:637 Lag om omräkningstal för 2000 års taxeringsvärden
 • 2001:499 Lag om omskärelse av pojkar
 • 2006:45 Lag om omvandling av fängelse på livstid
 • 1980:578 Lag om ordningsvakter
 • 1975:191 Obduktionslag
 • 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning
 • 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag
 • 1994:882 Officersförordning
 • 2007:1268 Officersförordning
 • 1975:198 Oljekrisförordning
 • 1975:197 Oljekrislag
 • 1984:110 Omplaceringsförordning
 • 1974:768 Ordenskungörelse
 • 1968:199 Ordningsbotskungörelse
 • 1993:1617 Ordningslag
 • 1980:589 Ordningsvaktsförordning
 • 1991:2047 Riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott
 • 1990:250 Riksåklagarens beslut om ordningsbot för vissa brott;
 • 1999:178 Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott