Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken P

 • 1992:1675 /r1/ Förordning med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor;
 • 1988:184 /r1/ Prästanställningslag;
 • 1985:837 Förordning om PCB m. m.
 • 2007:19 Förordning om PCB m.m.
 • 1996:992 Förordning om Patientskadenämnden
 • 1999:1155 Förordning om Polisens utlandsstyrka
 • 2014:405 Förordning om Polismyndighetens elimineringsdatabas
 • 2014:1107 Förordning om Polismyndighetens hantering av hittegods
 • 2006:1226 Förordning om Post- och Inrikes Tidningar
 • 1993:77 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för patentlicensavtal
 • 1994:598 Förordning om pantbrevsregister
 • 1987:26 Förordning om parkeringsvakter i kommuner
 • 2001:707 Förordning om patientregister hos Socialstyrelsen
 • 1983:190 Förordning om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.
 • 1984:1011 Förordning om permitteringslöneersättning
 • 1993:972 Förordning om personlig skyddsutrustning för privat bruk
 • 1988:965 Förordning om personliga fordonsskyltar
 • 1989:67 Förordning om plan för stomjärnvägar
 • 1993:1439 Förordning om pliktexemplar av dokument
 • 2008:1420 Förordning om pliktexemplar av dokument
 • 2012:866 Förordning om pliktexemplar av elektroniskt material
 • 2010:1157 Förordning om polisens allmänna spaningsregister
 • 1991:102 Förordning om poliseskort
 • 1994:369 Förordning om praktik för invandrare
 • 1997:908 Förordning om premier för statens avtalsförsäkringar
 • 2004:1024 Förordning om pris till Per Angers minne
 • 1986:255 Förordning om pristillägg på renkött
 • 2008:834 Förordning om producentansvar för batterier
 • 2007:185 Förordning om producentansvar för bilar
 • 1994:1236 Förordning om producentansvar för däck
 • 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning
 • 1994:1235 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 2006:1273 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 2014:1073 Förordning om producentansvar för förpackningar
 • 2009:1031 Förordning om producentansvar för läkemedel
 • 1994:1205 Förordning om producentansvar för returpapper
 • 2014:1074 Förordning om producentansvar för returpapper
 • 2013:255 Förordning om produktion av titandioxid
 • 2004:1198 Förordning om program för energieffektivisering
 • 2008:363 Förordning om provtagning för hivinfektion
 • 1998:134 Förordning om provtagning på djur, m.m.
 • 2006:815 Förordning om provtagning på djur, m.m.
 • 1984:247 Förordning om punktskatter och prisregleringsavgifter
 • 1959:123 Kungörelse angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor
 • 1952:623 Kungörelse angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
 • 1962:216 Kungörelse angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
 • 1935:119 Kungörelse angående prägel å minnesmynt å fem kronor
 • 1921:628 Kungörelse angående prägel å minnesmynt å två kronor
 • 1932:452 Kungörelse angående prägel å minnesmynt å två kronor
 • 1958:273 Kungörelse om passertillstånd
 • 1944:648 Kungörelse om personalprövningsnämnder
 • 1974:1048 Kungörelse om placering av omyndigs medel m.m.
 • 1969:84 Kungörelse om polisens användning av skjutvapen
 • 1951:51 Kungörelse om postbehandling under höjd beredskap
 • 1972:421 Kungörelse om prägling av jubileumsmynt på tio kronor
 • 1977:729 Lag om Patentbesvärsrätten
 • 2014:400 Lag om Polismyndighetens elimineringsdatabas
 • 1992:1672 Lag om paketresor
 • 1994:448 Lag om pantbrevsregister
 • 1949:722 Lag om pantlånerörelse
 • 2006:444 Lag om passagerarregister
 • 1998:1656 Lag om patientnämndsverksamhet m.m.
 • 1999:163 Lag om penningtvättsregister
 • 1969:205 Lag om pensionstillskott
 • 1993:1538 Lag om periodiseringsfonder
 • 1992:1326 Lag om personlig skyddsutrustning för privat bruk
 • 1993:825 Lag om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex
 • 1993:1392 Lag om pliktexemplar av dokument
 • 2012:492 Lag om pliktexemplar av elektroniskt material
 • 2010:362 Lag om polisens allmänna spaningsregister
 • 1943:881 Lag om polisens ställning under krig
 • 1965:94 Lag om polisregister m.m.
 • 1994:197 Lag om praktik för invandrare
 • 1995:410 Lag om praktik för invandrare
 • 1994:1835 Lag om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion
 • 1992:689 Lag om premiegrundande allemanssparande
 • 1982:188 Lag om preskription av skattefordringar m.m.
 • 1974:226 Lag om prisreglering på fiskets område;
 • 1993:440 Lag om privat arbetsförmedling
 • 2004:1196 Lag om program för energieffektivisering
 • 1992:339 Lag om proportionellt valsätt
 • 1999:446 Lag om proviantering av fartyg och luftfartyg
 • 1992:1683 Lag om provtagning på djur, m.m.
 • 2006:806 Lag om provtagning på djur, m.m.
 • 1991:1128 Lag om psykiatrisk tvångsvård
 • 1995:1189 Pantbanksförordning
 • 1995:1000 Pantbankslag
 • 1979:664 Passförordning
 • 1978:302 Passlag
 • 1967:838 Patentkungörelsen
 • 1967:837 Patentlag
 • 2008:360 Patientdataförordning
 • 2008:355 Patientdatalag
 • 1985:562 Patientjournallag
 • 2014:821 Patientlag
 • 1996:799 Patientskadelag
 • 2010:1369 Patientsäkerhetsförordning
 • 2010:659 Patientsäkerhetslag
 • 1972:205 Permutationslag
 • 1987:1101 Personalföreträdarförordning
 • 1969:446 Personalkontrollkungörelse
 • 1998:1191 Personuppgiftsförordning
 • 1998:204 Personuppgiftslag
 • 1987:383 Plan- och byggförordning
 • 2011:338 Plan- och byggförordning
 • 1987:10 Plan- och bygglag
 • 2010:900 Plan- och bygglag
 • 1999:81 Polisdataförordning
 • 2010:1155 Polisdataförordning
 • 1998:622 Polisdatalag
 • 2010:361 Polisdatalag
 • 1984:730 Polisförordning
 • 1998:1558 Polisförordning
 • 2014:1104 Polisförordning
 • 1984:387 Polislag
 • 1969:38 Polisregisterkungörelse
 • 1999:740 Polisutbildningsförordning
 • 1993:1709 Postförordning
 • 2010:1049 Postförordning
 • 1993:1684 Postlag
 • 2010:1045 Postlag
 • 1966:120 Postverkets kungörelse angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel
 • 1979:157 Postverkets tjänstebrevskungörelse
 • 1981:130 Preskriptionslag
 • 1990:524 Presstödsförordning
 • 1991:601 Prisinformationslag
 • 2004:347 Prisinformationslag
 • 1989:978 Prisregleringslag
 • 1967:270 Privatskolförordningen
 • 1992:18 Produktansvarslag
 • 2004:469 Produktsäkerhetsförordning
 • 1988:1604 Produktsäkerhetslag
 • 2004:451 Produktsäkerhetslag
 • 1974:158 Prokuralag;
 • 1971:1066 Protokollskungörelse för de allmänna domstolarna
 • 1989:84 Prästanställningsförordning
 • 1963:617 Prästresekungörelse
 • 1958:261 Prästvalsförordning
 • 1963:678 Reglemente för Padjelanta nationalpark
 • 1960:665 Reglemente för Peljekaise nationalpark
 • 2006:1034 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2009:912 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2010:338 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2014:788 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
 • 2014:1527 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.