Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken S

 • 1991:329 /r1/ Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;
 • 1992:320 /r1/ Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;
 • 1974:712 /r1/ Socialstyrelsens narkotikaförteckningar;
 • 1993:221 Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet
 • 2000:836 Förordning om Schengens informationssystem
 • 1982:600 Förordning om Sveriges bildkonstnärsfond
 • 1992:1226 Förordning om Sveriges ekonomiska zon
 • 1962:652 Förordning om Sveriges författarfond
 • 1985:827 Förordning om belopp för år 1984 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1986:631 Förordning om belopp för år 1985 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp
 • 1991:1395 Förordning om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1993:75 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal
 • 1996:343 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal
 • 2001:254 Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal
 • 1996:931 Förordning om salut
 • 2009:315 Förordning om samtjänst vid medborgarkontor
 • 2002:25 Förordning om samverkan genom Sveriges nätuniversitet
 • 2002:986 Förordning om sjukersättning och aktivitetsersättning
 • 2001:1244 Förordning om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • 2004:283 Förordning om sjöfartsskydd
 • 2001:770 Förordning om sjöfartsstöd
 • 1975:931 Förordning om sjörättsdomstolar
 • 1999:1218 Förordning om skatt på avfall
 • 1994:1784 Förordning om skatt på energi
 • 2010:178 Förordning om skatt på energi
 • 2002:829 Förordning om skatt på gödselmedel
 • 1984:248 Förordning om skatt på lotterivinster
 • 2003:891 Förordning om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
 • 1985:535 Förordning om skatteutjämningsavgift
 • 1987:566 Förordning om skatteutjämningsavgift
 • 1992:679 Förordning om skatteutjämningsavgift
 • 1988:494 Förordning om skatteutjämningsbidrag
 • 1992:677 Förordning om skatteutjämningsbidrag till landsting
 • 1982:647 Förordning om skeppsmätning
 • 1994:1162 Förordning om skeppsmätning
 • 1993:167 Förordning om skolindex;
 • 1970:340 Förordning om skolskjutsning
 • 1993:1745 Förordning om skydd för landskapsinformation
 • 1990:1334 Förordning om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
 • 2006:450 Förordning om skydd för störningskänslig forskning
 • 1970:300 Förordning om skydd mot flyghavre
 • 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor
 • 2006:638 Förordning om skyddsrum
 • 1981:367 Förordning om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt
 • 1988:964 Förordning om skyltar för beskickningsfordon
 • 1979:426 Förordning om skötsel av jordbruksmark
 • 1994:773 Förordning om småföretagsstöd
 • 2000:282 Förordning om småföretagsstöd
 • 1985:351 Förordning om sommartid
 • 1988:253 Förordning om sommartid
 • 1989:170 Förordning om sommartid
 • 1992:306 Förordning om sommartid
 • 1994:1207 Förordning om sommartid
 • 1997:701 Förordning om sommartid
 • 2001:127 Förordning om sommartid
 • 1984:249 Förordning om spelskatt
 • 1993:1268 Förordning om spillolja
 • 2014:880 Förordning om sprängämnesprekursorer
 • 1988:1379 Förordning om statens spåranläggningar
 • 1996:734 Förordning om statens spåranläggningar
 • 1992:986 Förordning om statlig bostadsbyggnadssubvention
 • 2002:1118 Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
 • 1990:927 Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
 • 1995:1122 Förordning om statlig garanti för fartygsfinansiering
 • 1998:796 Förordning om statlig inköpssamordning
 • 1983:261 Förordning om statlig trafikflygarutbildning
 • 2003:262 Förordning om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
 • 2003:598 Förordning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
 • 2013:558 Förordning om statliga byggnadsminnen
 • 1988:1229 Förordning om statliga byggnadsminnen m.m.
 • 2007:624 Förordning om statliga ersättningsgarantier för bostäder
 • 2008:819 Förordning om statliga garantier till banker m.fl.
 • 1976:1021 Förordning om statliga kollektivavtal, m.m.
 • 2008:20 Förordning om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad
 • 1993:528 Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning
 • 1995:1300 Förordning om statliga myndigheters riskhantering
 • 1996:31 Förordning om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
 • 1987:899 Förordning om statliga parkeringsplatser
 • 1998:1512 Förordning om statliga ålderspensionsavgifter m.m.
 • 2007:623 Förordning om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
 • 2000:287 Förordning om statligt bidrag till investeringar i solvärme
 • 2005:1074 Förordning om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd
 • 1976:264 Förordning om statligt bosättningslån
 • 1993:449 Förordning om statligt litteraturstöd
 • 1998:1469 Förordning om statligt litteraturstöd
 • 2008:1407 Förordning om statligt stöd för hållbara städer
 • 2002:398 Förordning om statligt stöd för utbildning av vuxna
 • 1985:525 Förordning om statligt stöd till bokhandeln
 • 2009:1577 Förordning om statligt stöd till energikartläggning
 • 1978:250 Förordning om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
 • 2000:521 Förordning om statligt stöd till kompletterande utbildningar
 • 2008:820 Förordning om statligt stöd till kreditinstitut
 • 1993:567 Förordning om statligt stöd till kulturtidskrifter
 • 2009:381 Förordning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
 • 1988:764 Förordning om statligt stöd till näringslivet
 • 2014:1528 Förordning om statligt stöd till produktion av biogas
 • 1988:582 Förordning om statligt stöd till radio- och kassettidningar
 • 2015:211 Förordning om statligt stöd till regionala investeringar
 • 1993:555 Förordning om statligt stöd till skogsbruket
 • 2009:689 Förordning om statligt stöd till solceller
 • 1993:382 Förordning om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
 • 2008:193 Förordning om statligt tandvårdsstöd
 • 1979:627 Förordning om statsbidrag för cykelleder
 • 2011:1509 Förordning om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet
 • 2011:192 Förordning om statsbidrag för entreprenörskap i skolan
 • 2003:39 Förordning om statsbidrag för folkbildning om euron
 • 2011:947 Förordning om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
 • 2008:756 Förordning om statsbidrag för handledarutbildning
 • 2005:1089 Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering
 • 2010:2016 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
 • 2014:144 Förordning om statsbidrag för läxhjälp
 • 2015:404 Förordning om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
 • 2005:765 Förordning om statsbidrag för nationella minoriteter
 • 2010:2015 Förordning om statsbidrag för sommarskolor
 • 2006:7 Förordning om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar
 • 2011:1163 Förordning om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd
 • 1989:891 Förordning om statsbidrag till enskild väghållning
 • 2007:1368 Förordning om statsbidrag till enskilda arkiv
 • 1985:528 Förordning om statsbidrag till folkbibliotek
 • 1996:1608 Förordning om statsbidrag till folkbibliotek
 • 1991:977 Förordning om statsbidrag till folkbildningen
 • 2015:218 Förordning om statsbidrag till folkbildningen
 • 2003:133 Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer
 • 2010:2008 Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer
 • 1993:888 Förordning om statsbidrag till fristående särskolor
 • 1985:440 Förordning om statsbidrag till fritidsfisket
 • 1994:951 Förordning om statsbidrag till handikapporganisationer
 • 2000:7 Förordning om statsbidrag till handikapporganisationer
 • 1993:568 Förordning om statsbidrag till ideell verksamhet
 • 1999:1177 Förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet
 • 2006:390 Förordning om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
 • 1991:976 Förordning om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
 • 2001:1194 Förordning om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.
 • 1984:326 Förordning om statsbidrag till kulturella ändamål
 • 2012:517 Förordning om statsbidrag till kulturella ändamål
 • 1998:1386 Förordning om statsbidrag till läsfrämjande insatser
 • 2010:1921 Förordning om statsbidrag till musiklivet
 • 2011:317 Förordning om statsbidrag till nyskapande kultur
 • 1996:1598 Förordning om statsbidrag till regional kulturverksamhet
 • 2011:525 Förordning om statsbidrag till riksinternatskolor
 • 1999:974 Förordning om statsbidrag till trossamfund
 • 1991:370 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 2001:1060 Förordning om statsbidrag till ungdomsorganisationer
 • 2005:676 Förordning om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning
 • 2007:1347 Förordning om statsbidrag vid vissa studier i samiska
 • 1998:1025 Förordning om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.
 • 2010:718 Förordning om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
 • 2013:252 Förordning om stora förbränningsanläggningar
 • 1994:2060 Förordning om strategiska produkter
 • 1998:400 Förordning om strategiska produkter
 • 1981:661 Förordning om strukturgarantier, m.m.
 • 1984:406 Förordning om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
 • 2008:1247 Förordning om stöd för investeringar i solvärme
 • 2007:481 Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2015:406 Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
 • 2006:1481 Förordning om stöd för nystartsjobb
 • 2013:1157 Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar
 • 1993:1090 Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1989:288 Förordning om stöd till allmänna samlingslokaler
 • 1989:11 Förordning om stöd till alternativ odling
 • 2008:81 Förordning om stöd till anläggning av kanalisation
 • 1996:1562 Förordning om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
 • 1998:1345 Förordning om stöd till biodling
 • 1998:1343 Förordning om stöd till fiskevården
 • 2008:80 Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet
 • 2011:93 Förordning om stöd till insatser på livsmedelsområdet
 • 2012:31 Förordning om stöd till insatser på skogsområdet
 • 2000:284 Förordning om stöd till kommersiell service
 • 1980:402 Förordning om stöd till offentliga karantäner för djur
 • 2007:160 Förordning om stöd till planeringsinsatser för vindkraft
 • 2000:614 Förordning om stöd till småskalig elproduktion
 • 2001:626 Förordning om stöd till utbildning av anställda
 • 1991:139 Förordning om stöd till verkstadsteknisk utveckling
 • 1999:189 Förordning om stöd till viss elektrifiering
 • 1990:573 Förordning om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler
 • 2010:1879 Förordning om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket
 • 2013:1010 Förordning om stöd vid korttidsarbete
 • 1999:1382 Förordning om stödområden för vissa regionala företagsstöd
 • 2011:1590 Förordning om supermiljöbilspremie
 • 1976:1055 Förordning om svavelhaltigt bränsle
 • 1998:946 Förordning om svavelhaltigt bränsle
 • 1990:709 Förordning om svavelskatt
 • 1994:95 Förordning om svensk verksamhet i Antarktis
 • 1992:740 Förordning om svenskundervisning för invandrare
 • 1994:895 Förordning om svenskundervisning för invandrare
 • 1971:704 Förordning om synemän enligt 9 kap. jordabalken
 • 2009:28 Förordning om synemän vid jordbruksarrende
 • 1998:996 Förordning om sysselsättningsbidrag
 • 1994:1806 Förordning om systemansvaret för el
 • 2006:421 Förordning om säkerhet i vägtunnlar
 • 1990:1165 Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • 1965:908 Förordning om säkerheten på fartyg
 • 1988:595 Förordning om säkerheten på örlogsfartyg
 • 2003:440 Förordning om säkerheten på örlogsfartyg
 • 1999:998 Förordning om särskild företrädare för barn
 • 1989:263 Förordning om särskild hastighetsbegränsning
 • 2014:993 Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar
 • 2006:627 Förordning om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
 • 2005:568 Förordning om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen
 • 1997:409 Förordning om särskild utlänningskontroll
 • 1999:234 Förordning om särskilda lärarutbildningar
 • 2001:740 Förordning om särskilda lärarutbildningar
 • 2001:898 Förordning om särskilt distributionsstöd
 • 2006:519 Förordning om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.
 • 1996:1654 Förordning om särskilt utbildningsbidrag
 • 1998:68 Förordning om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1996:1091 Förordning om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjukön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
 • 1977:819 Förordning om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
 • 1970:350 Instruktion för Statens va-nämnd
 • 1917:250 Kungörelse angående ströängars utbytande mot annan mark
 • 1942:725 Kungörelse med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet
 • 1934:515 Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa
 • 1972:412 Kungörelse om sjömanspension
 • 2006:228 Lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
 • 1964:167 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • 1998:812 Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • 1995:575 Lag mot skatteflykt
 • 2000:344 Lag om Schengens informationssystem
 • 2000:193 Lag om Sjätte AP-fonden
 • 2007:324 Lag om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
 • 1997:1024 Lag om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
 • 1976:839 Lag om Statens va-nämnd
 • 1998:1591 Lag om Svenska kyrkan
 • 1980:1097 Lag om Svenska skeppshypotekskassan
 • 1994:759 Lag om Sveriges allmänna hypoteksbank
 • 1992:1140 Lag om Sveriges ekonomiska zon
 • 1982:269 Lag om Sveriges flagga
 • 1988:1385 Lag om Sveriges riksbank
 • 1982:268 Lag om Sveriges riksvapen
 • 1966:374 Lag om Sveriges sjöterritorium
 • 1987:789 Lag om ikraftträdande av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
 • 1976:339 Lag om saluvagnsskatt
 • 2002:329 Lag om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
 • 2006:615 Lag om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
 • 1987:232 Lag om sambors gemensamma hem
 • 1975:417 Lag om sambruksföreningar
 • 2013:156 Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • 1989:928 Lag om samhällstjänst
 • 2004:543 Lag om samtjänst vid medborgarkontor
 • 2002:34 Lag om samverkansorgan i länen
 • 1904:48 s.1 Lag om samäganderätt
 • 2008:717 Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
 • 1991:1047 Lag om sjuklön
 • 2001:1227 Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • 2004:487 Lag om sjöfartsskydd
 • 1958:295 Lag om sjömansskatt
 • 1972:78 Lag om skatt för gemensamt kommunalt ändamål
 • 1972:266 Lag om skatt på annonser och reklam
 • 1999:673 Lag om skatt på avfall
 • 1984:410 Lag om skatt på bekämpningsmedel
 • 1994:1776 Lag om skatt på energi
 • 2006:909 Lag om skatt på flygresor
 • 1984:409 Lag om skatt på gödselmedel
 • 1995:1667 Lag om skatt på naturgrus
 • 1990:676 Lag om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
 • 1972:820 Lag om skatt på spel
 • 2000:466 Lag om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
 • 2007:460 Lag om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
 • 1982:1200 Lag om skatt på videobandspelare;
 • 1991:1483 Lag om skatt på vinstsparande m.m.
 • 1982:1201 Lag om skatt på viss elektrisk kraft
 • 1984:355 Lag om skatt på vissa dryckesförpackningar
 • 1982:691 Lag om skatt på vissa kassettband;
 • 1978:144 Lag om skatt på vissa resor
 • 2004:1051 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Chile
 • 2014:340 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Georgien
 • 2004:874 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
 • 2012:638 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
 • 2005:456 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria
 • 2005:248 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Polen
 • 2003:758 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal
 • 1971:118 Lag om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
 • 1988:1461 Lag om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
 • 1988:847 Lag om skattelättnader för allemanssparande
 • 2001:906 Lag om skattereduktion för fastighetsskatt
 • 2004:126 Lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt
 • 2007:346 Lag om skattereduktion för hushållsarbete
 • 2008:826 Lag om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift
 • 1995:1623 Lag om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar
 • 1982:1070 Lag om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun
 • 1985:533 Lag om skatteutjämningsavgift
 • 1987:560 Lag om skatteutjämningsavgift
 • 1979:362 Lag om skatteutjämningsbidrag
 • 1988:491 Lag om skatteutjämningsbidrag
 • 1992:671 Lag om skatteutjämningsbidrag till landsting
 • 1990:654 Lag om skatteutjämningsreserv
 • 1999:116 Lag om skiljeförfarande
 • 1929:145 Lag om skiljemän
 • 1936:81 Lag om skuldebrev
 • 1998:281 Lag om skydd för beteckningen Svensk författningssamling
 • 1990:409 Lag om skydd för företagshemligheter
 • 1992:1685 Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
 • 1986:1425 Lag om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter
 • 1993:1742 Lag om skydd för landskapsinformation
 • 1990:217 Lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
 • 2006:449 Lag om skydd för störningskänslig forskning
 • 1975:688 Lag om skydd för viss tjänsteutövning
 • 1970:299 Lag om skydd mot flyghavre
 • 2006:1570 Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • 2003:778 Lag om skydd mot olyckor
 • 1936:320 Lag om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
 • 2006:545 Lag om skyddsrum
 • 1942:723 Lag om skyddsympning inom försvarsväsendet
 • 2005:1248 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
 • 1979:425 Lag om skötsel av jordbruksmark
 • 1992:1586 Lag om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1991
 • 1993:1362 Lag om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992
 • 1981:691 Lag om socialavgifter
 • 1994:1517 Lag om socialförsäkringsregister
 • 1984:989 Lag om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
 • 1934:300 Lag om sparbankernas säkerhetskassa
 • 2014:799 Lag om sprängämnesprekursorer
 • 1998:397 Lag om stategiska produkter
 • 1991:1108 Lag om statens skolor för vuxna
 • 1988:1387 Lag om statens upplåning och skuldförvaltning
 • 1981:369 Lag om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom
 • 1977:266 Lag om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
 • 1984:1052 Lag om statlig fastighetsskatt
 • 1947:577 Lag om statlig förmögenhetsskatt
 • 1997:323 Lag om statlig förmögenhetsskatt
 • 1947:576 Lag om statlig inkomstskatt
 • 1960:22 Lag om statlig krigsförsäkring
 • 1970:741 Lag om statlig lönegaranti vid konkurs
 • 1998:676 Lag om statlig ålderspensionsavgift
 • 2005:106 Lag om statliga grupplivförsäkringar
 • 1977:265 Lag om statligt personskadeskydd
 • 2008:814 Lag om statligt stöd till kreditinstitut
 • 1972:625 Lag om statligt stöd till politiska partier
 • 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd
 • 1996:1059 Lag om statsbudgeten
 • 1964:169 Lag om straff för folkmord
 • 2012:179 Lag om straff för olovlig befattning med klusterammunition
 • 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott
 • 2000:1225 Lag om straff för smuggling
 • 2003:148 Lag om straff för terroristbrott
 • 1960:418 Lag om straff för varusmuggling
 • 1951:649 Lag om straff för vissa trafikbrott
 • 1962:120 Lag om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.
 • 1991:341 Lag om strategiska produkter
 • 2007:459 Lag om strukturfondspartnerskap
 • 1921:378 Lag om ströängars indragande till kronan
 • 1987:1245 Lag om styrelserepresentation för de privatanställda
 • 1984:405 Lag om stämpelskatt på aktier
 • 1984:404 Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
 • 1945:119 Lag om stängselskyldighet för järnväg m.m.
 • 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • 1999:932 Lag om stöd till trossamfund
 • 2013:948 Lag om stöd vid korttidsarbete
 • 1976:1054 Lag om svavelhaltigt bränsle
 • 1990:587 Lag om svavelskatt
 • 1950:382 Lag om svenskt medborgarskap
 • 2001:82 Lag om svenskt medborgarskap
 • 2006:418 Lag om säkerhet i vägtunnlar
 • 1990:1157 Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
 • 1981:1064 Lag om säkerhetskontroll i domstol
 • 1988:144 Lag om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler
 • 2005:105 Lag om säkerhetsrätt i försäkringsersättning
 • 2006:128 Lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
 • 2001:1111 Lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
 • 2003:1067 Lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
 • 1999:997 Lag om särskild företrädare för barn
 • 2004:875 Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
 • 1991:586 Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
 • 1991:687 Lag om särskild löneskatt på pensionskostnader
 • 1990:659 Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
 • 1991:2041 Lag om särskild personutredning i brottmål, m.m.
 • 1990:1427 Lag om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
 • 2004:1237 Lag om särskild sjukförsäkringsavgift
 • 2006:575 Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher
 • 2003:821 Lag om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering
 • 1985:242 Lag om särskild skattereduktion år 1985
 • 2006:531 Lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
 • 2001:372 Lag om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001
 • 1991:572 Lag om särskild utlänningskontroll
 • 1941:251 Lag om särskild varuskatt
 • 1989:346 Lag om särskild vinstskatt
 • 1985:127 Lag om särskilda organ i landstingskommunerna
 • 2000:334 Lag om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
 • 1994:466 Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
 • 1992:148 Lag om särskilt bidrag till ensamstående med barn
 • 1990:578 Lag om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
 • 1984:1096 Lag om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
 • 1971:171 Lag om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
 • 1995:411 Lag om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
 • 1960:663 Reglemente för Sareks nationalpark
 • 1960:666 Reglemente för Sonfjällets nationalpark
 • 1960:662 Reglemente för Stora Sjöfallets nationalpark
 • 1957:656 Reglemente för sjuksköterskor;
 • 1757:0119 Resolution på städernas allmänna besvär
 • 2006:30 Riksbankens föreskrifter om sedlar på ett tusen kronor
 • 1996:66 Riksbankens föreskrifter om sedlar på femtio kronor
 • 2006:31 Riksbankens föreskrifter om sedlar på femtio kronor
 • 2003:376 Sambolag
 • 1967:216 Sameskolförordning
 • 1995:205 Sameskolförordning
 • 1992:1433 Sametingslag
 • 1980:657 Sekretessförordning
 • 1980:100 Sekretesslag
 • 1977:480 Semesterlag
 • 1975:964 Sjukreseförordning
 • 1970:550 Sjöarbetstidskungörelse;
 • 1970:105 Sjöarbetstidslag
 • 1965:56 Sjöfartsstyrelsens Kungörelse angående svenskt utprickningssystem
 • 1968:115 Sjöfartsstyrelsens Meddelande om ändrade sjöräddningssignaler
 • 1967:494 Sjöförklaringscirkulär
 • 1967:294 Sjöförklaringskungörelse
 • 1891:35 s.1 Sjölag
 • 1994:1009 Sjölag
 • 1973:282 Sjömanslag
 • 1958:301 Sjömansskattekungörelse
 • 1986:300 Sjötrafikförordning
 • 1972:207 Skadeståndslag
 • 1997:750 Skattebetalningsförordning
 • 1997:483 Skattebetalningslag
 • 1971:69 Skattebrottslag
 • 2011:1261 Skatteförfarandeförordning
 • 2011:1244 Skatteförfarandelag
 • 1980:556 Skatteregisterförordning
 • 1980:343 Skatteregisterlag
 • 1934:119 Skeppsklarerarförordning
 • 1954:144 Skogskontoförordning
 • 1954:142 Skogskontolag
 • 1979:791 Skogsvårdsförordning
 • 1993:1096 Skogsvårdsförordning
 • 1979:429 Skogsvårdslag
 • 1971:235 Skolförordning
 • 2011:185 Skolförordning
 • 1985:1100 Skollag
 • 2010:800 Skollag
 • 1913:146 Skrivelse angående Peljekaise nationalpark i Arjeplogs socken av Norrbottens län
 • 1918:631 Skrivelse angående avsättande såsom nationalpark av visst område av Dalby kronopark i Malmöhus län
 • 1911:35 Skrivelse angående fastställande av gränserna för Hamra nationalpark i Gävleborgs län
 • 1910:136 Skrivelse angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län
 • 1919:641 Skrivelse angående uteslutande från Stora Sjöfallets nationalpark av vissa områden m. m.
 • 1898:50 s.2 Skrivelse till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap
 • 1920:677 Skrivelse till domänstyrelsen angående Vaddetjåkko nationalpark i Norrbottens län
 • 1931:404 Skrivelse till domänstyrelsen angående fastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län
 • 1928:24 Skrivelse till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
 • 1926:16 Skrivelse till vetenskapsakademien angående överlåtelse till kronan samt avsättande till nationalpark av ön Blå Jungfrun i Kalmar sund
 • 1910:30 s.1 Skrivelse till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för vissa nationalparker
 • 1899:bih. 25 Skrivelsen angående sättet för godkännande av föreningar angående gränserna för enskilda tillhöriga, å kronans mark belägna s.k. ströängar
 • 1878:bih. 56 s. 1 Skrivelsen angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
 • 1883:bih. 39 s. 1 Skrivelsen angående de å kronoparkerna i Gällivare socken belägna, hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
 • 1994:347 Skuldsaneringsförordning
 • 1994:334 Skuldsaneringslag
 • 2006:548 Skuldsaneringslag
 • 2010:523 Skyddsförordning
 • 2010:305 Skyddslag
 • 1979:90 Skyddsrumsförordning
 • 1989:301 Smittskyddsförordning
 • 2004:255 Smittskyddsförordning
 • 1988:1472 Smittskyddslag
 • 2004:168 Smittskyddslag
 • 1968:231 Smittskyddslag;
 • 2011:1263 Socialavgiftsförordning
 • 2000:980 Socialavgiftslag
 • 2010:110 Socialförsäkringsbalk
 • 1999:799 Socialförsäkringslag
 • 1998:1576 Socialförsäkringsregisterförordning
 • 1997:934 Socialförsäkringsregisterlag
 • 2001:937 Socialtjänstförordning
 • 1981:750 Socialtjänstförordningen
 • 1980:620 Socialtjänstlag
 • 2001:453 Socialtjänstlag
 • 1987:619 Sparbankslag
 • 1995:401 Specialskoleförordning
 • 1965:478 Specialskolförordningen
 • 2009:600 Språklag
 • 1971:1010 Stadsregisterkungörelse
 • 2009:22 Starkströmsförordning
 • 1959:287 Statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1959:413 Statens avtalsnämnds cirkulär angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst
 • 1960:404 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.
 • 1961:675 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
 • 1962:676 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal
 • 1962:677 Statens avtalsnämnds cirkulär till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare
 • 2004:158 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
 • 2007:659 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
 • 1992:59 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter till förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
 • 1996:1319 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder
 • 1974:1110 Statens förhandlingsnämnds Cirkulär om underrättelser till statens förhandlingsnämnd om förvärv och försäljning av mark
 • 1959:286 Statens pensionslöneförordning;
 • 1986:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1986
 • 1987:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1987
 • 1988:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1988
 • 1989:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1989
 • 1990:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990
 • 1991:1 Statens provningsanstalts kungörelse om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991
 • 1988:1612 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1989:1074 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1993:1678 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1994:2084 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1995:1677 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1997:25 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1997:1338 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1998:1698 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
 • 1970:81 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1971:99 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1973:67 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1974:110 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1975:47 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1976:40 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1977:85 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1978:97 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1979:124 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1980:70 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1981:185 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1982:46 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1982:1281 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1983:1126 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1984:1138 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1985:1039 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1986:1429 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1987:1343 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1990:1459 Statistiska centralbyråns kungörelse om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
 • 1999:1354 Statsflygsförordning
 • 2001:750 Statskalenderförordning
 • 1990:205 Statskalenderförordning;
 • 1970:98 Statskontorets cirkulär angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument;
 • 1968:773 Statskontorets cirkulär om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå
 • 1975:580 Steriliseringslag
 • 1995:1280 Stiftelseförordning
 • 1994:1220 Stiftelselag
 • 1970:60 Strafföreläggandekungörelse
 • 1958:652 Strålskyddsförordning
 • 1988:293 Strålskyddsförordning
 • 1958:110 Strålskyddslag
 • 1988:220 Strålskyddslag
 • 2009:769 Studentkårsförordning
 • 2009:321 Studiestödsdataförordning
 • 2009:287 Studiestödsdatalag
 • 1973:418 Studiestödsförordning
 • 2000:655 Studiestödsförordning
 • 1973:349 Studiestödslag
 • 1999:1395 Studiestödslag
 • 1964:619 Stämpelförordning;
 • 1810:0926 Successionsordning;
 • 2014:509 Svavelförordning
 • 1986:305 Svävarfartsförordning
 • 1996:633 Säkerhetsskyddsförordning
 • 1996:627 Säkerhetsskyddslag
 • 1986:573 Särskoleförordning
 • 1995:206 Särskoleförordning
 • 2015:381 Tillkännagivande av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012